EMNER

Asyl ikke altid bedste løsning

Hedt raser debatten, om vi skal yde en ekstraordinær hjælp til de irakiske tolke, der har hjulpet de danske udstationerede

, og sågar er ideen om at lade dem betræde dansk jord blevet luftet. Man skal være svært naiv i mine øjne, hvis man ikke anerkender, at tolkene går rundt og er i livsfare, netop fordi de støtter den koalition, som landets egne ledere og ekstremistiske, islamistiske oprørere har fordømt. 19.6. kom det frem, at regeringen øjensynligt har dækket over, at tolken Muhamed Ismail i marts blev dræbt. Den umiddelbare, hurtige løsning (en af dem, som en opposition elsker at bruge for at kapre marginalvælgere) ville være, at tolkene får asyl i Danmark. Dette må jeg imidlertid på det kraftigste agitere imod, idet det ikke nødvendigvis er den bedste løsning. For hvem siger, at de irakiske tolke overhovedet har lyst til at tage til Danmark eller for den sags skyld ethvert andet vestligt land? De har familie og bekendte i deres hjemland, som de sikkert gerne vil være hos. Rationelt set ville det være ganske fordelagtigt for dem at tage til det land, under hvis tjeneste (officielt Projekt Danida’s) de har været, for på den måde at redde skindet. Problemet er, at vi ikke ved, hvornår situationen i Irak bliver stabil igen, således at de kan vende tilbage. Flygtninge under asyl kan sagtens begynde at uddanne sig i Danmark, men kan ikke (og bør ikke, idet de bør regnes som ustabil arbejdskraft) komme i arbejde. Hvad enten man er flygtning, udefrakommende i al almindelighed eller asylansøger, er det ikke hudfarve og nationalitet, der validerer deres tilstedeværelse i landet – det er udelukkende, at man gider arbejde! Tolkenes situation er blot et lille udpluk af den voksende konflikt, og man kan ikke løse den konflikt ved at give tolkene asyl, for der vil stadig være tolke, der arbejder for andre grupper af koalitionsstyrken, og de er i lige så stor fare, som dem, vi hører om i dag. Hvis man vil hjælpe tolkene, og det irakiske folk generelt, er man nødt til at udøve en ekstra militær indsats for at stoppe de ekstreme oprørsgrupper og terrorister, der gør livet surt for dem, som prøver at etablere det sunde og essentielle demokrati i Mellemøsten.