EMNER

Asylbørn mangler frivillige

Kun få af beboerne på Børnecenter Vestervig har fået frivillige repræsentanter - modsat mindreårige asylsøgere andre steder i landet.

Andre steder i Danmark får de fleste mindreårige asylsøgere kontakt med danskere, der fungerer som deres værger under asylsagen. Men i Thy kniber det med at skaffe frivillige til opgaven som såkaldte repræsentanter for beboerne på Børnecenter. - Vi har oplevet, at det er lidt svært. Da vi søgte første gang, gik det fint. Men siden har interessen været mere blandet, siger Niels Christiansen, projektleder i Dansk Røde Kors, der står for opgaven med at skaffe repræsentanter til de unge asylsøgere. Dermed er det kun 20 af de omkring 90 unge på Børnecenter Vestervig, der har en frivillig repræsentant. De andre har tilknyttet en professionel, som - på linje med de frivillige - bl.a. fungerer som bisidder under behandlingen af asylsagen. Men de professionelle får sjældent det samme forhold til de unge, alene af den grund, at de typisk har ansvaret for 15-20 unge, påpeger Niels Christiansen: - De frivillige varetager derimod kun en enkelt ung, og de kan yde meget større social støtte, siger han. I Thy har Røde Kors holdt tre informationsmøder, siden Børnecenter Vestervig åbnede i foråret 2010. Der var stor søgning til det første møde, mindre til det andet, mens der til det tredje informationsmøde kom "meget få", fortæller Niels Christiansen. Dette seneste møde blev holdt lige efter, at 32 af de unge beboere i Agger og Vestervig stak af på grund af utilfredshed med maden. Det kan være en forklaring, mener Niels Christiansen - som i øvrigt tror, at vanskelighederne med at skaffe frivillige skyldes, at det er en "helt ny opgave, der er kommet til Thy": - Vi er absolut fortrøstningsfulde, siger han. Dansk Røde Kors holder nu endnu et informationsmøde om repræsentant-ordningen. Mens de tidligere møder fandt sted i Vestervig, holdes det denne gang i Thisted - nemlig tirsdag 1. marts i Dansk Røde Kors' lokaler i Kr. Koldsgade.