Redningsvæsen

Asylcenter gav mange falske alarmer

14 gange har Thisted Brandvæsen i 2010 rykket ud til Vestervig Børnecenter - uden at der var brand.

For hver 10 udrykninger i 2010 var det kun de syv, hvor der reelt var noget at komme efter for brandfolkene i Thisted Kommune. Ved 84 af de i alt 293 udrykninger var der tale om falsk alarm. Det er en stigning på 24 procent i forhold til 2009. Vestervig Børnecenter - asylcentret for uledsagede børn og unge - er en væsentlig del af forklaringen på de mange falske alarmer. Hele 14 gange har brandvæsenet rykket ud til centret - uden at der reelt var brand. Det var beboere på centret, der udløste brandalarmen. Men problemet er nu løst ved at ændre placeringen af alarmen, oplyser beredskabschef Søren Funder Larsen. De 293 udrykninger er samlet set en stigning på omkring fem procent i forhold til 2009. Men det reelle antal brande og andre opgaver for brandvæsenet er til gengæld faldet en smule i forhold til året før, kunne beredskabschefen fortælle på brandvæsenets nytårsparole, som på årets sidste dag fandt sted på brandstationen i Thisted. Stationen i Thisted tegner sig for 179 af årets udrykninger. I Hurup rykkede brandfolkene ud 82 gange og i Hanstholm 28 gange. Endelig havde hjælpebrandstationen i Frøstrup fire udrykninger. Dertil kommer dog et antal udrykninger, hvor brandfolkene i Frøstrup assisterede kollegerne fra enten Hanstholm eller Thisted. Traditionen tro medvirkede Thisteds borgmester ved nytårsparolen. I år var det så for første gang Lene Kjelgaard Jensen, der takkede brandfolkene for indsatsen - og ønskede godt nytår.