Asylskole i Stagstrup

Stagstrup Skole som undervisningssted for unge uledsagede asylsøgere.

Når Stagstrup Skole lukker til sommer, skal bygningen bruges til undervisning af de unge asylsøgere, som bor i Vestervig og Agger. Det er i hvert fald indstillingen fra børne- og familieforvaltningen i Thisted Kommune. De fleste af de unge, uledsagede asylsøgere bliver i dag undervist i nogle ikke særligt velegnede lokaler ved siden af Sprogcentret i Thisted, mens en mindre del går på Hanstholm Skole. - Der er langt, langt bedre fysiske rammer i Stagstrup. Her er der adgang til faglokaler og idrætsfaciliteter, og udenomsarealerne er også bedre, siger Lars Sloth, direktør for Thisted Kommunes børne- og familieforvaltning. Udlændingeservice dækker alle omkostninger i forbindelse med asylsøgerne, og dermed også med driften af Stagstrup Skole som undervisningssted. Kommunen har netop forlænget aftalen med udlændingeservice med ét år, men Lars Sloth forventer, at der bliver behov for centret - og for Stagstrup Skole - i en længere årrække. Først skal politikerne dog tage stilling til sagen, der er på børne- og familieudvalgets dagsorden på tirsdag. Og kommunen er også indstillet på at komme i dialog med beboerne i Stagstrup. - Hvis der er behov for det, vil vi holde et borgermøde. Men jeg vil sige, at i Vestervig har børnecentret ikke givet anledning til konflikter overhovedet, siger Lars Sloth.