EMNER

Asylsøgere får sammenhæng i dagene

Både undervisning, aktivering og sundhedsservice for de midlertidige borgere skal nu foregå lokalt

TRANUM:Nu er Brovst Asylcenter blevet kommunalt, og centret bliver daglig arbejdsplads for cirka 12 medarbejdere, som skal stå for alle opgaver vedrørende de 157 asylsøgeres ophold i landet. De fleste medarbejdere er folk, der har været tilknyttet det tidligere Dansk Røde Kors Center gennem seks-ti år, men som blev fyret, da der til nytår blev skåret ned på personalet, fortæller centerleder Thorkild Poulsen, som også er en af de genansatte. Det nye personale får titlen netværks/aktiveringsmedarbejdere og får mange opgaver, der hidtil er blevet varetaget andre steder. Hidtil er alle blevet undervist i Visse ved Aalborg, men nu skal skolebørnene gå på Brovst Skole, og de mindste af dem desuden gå i fritidsordning i Tranum. - Integration handler ikke kun om voksne. På denne måde får asylsøgerbørnene mulighed for at lære danske børn og danske vaner og kultur at kende, siger Thokild Poulsen. De voksne skal undervises på asylcentret, som tidligere nævnt med den nedlagte Tranum Kro som undervisningslokale. Desuden skal de aktiveres enten i centret eller i lokalsamfundet, også med en sproglig og kulturel gevinst. Når asylsøgerne skal til læge, tandlæge eller lignende, skal det også foregå i lokalsamfundet. Tidligere blev asylsøgerne transporteret til Aalborg, hvis de havde helbredsproblemer. Til at formidle kontakten til de forskellige sundhedsinstanser - asylsøgerne har ikke noget cpr.-nummer og kan ikke gå til læge på eget initiativ - er genansat en sygeplejerske, der tidligere har været på centret i fem år. Hun kan selv tage sig af mange småting og henviser asylsøgerne, når de skal til læge, tandlæge, psykolog, optiker eller lignende. - Med den nye ordning, hvor Brovst Kommune står for alle ydelser til asylsøgerne, er der større sikkerhed for, at der er sammenhæng i deres ophold her og de ydelser, vi skal give dem, siger Thorkild Poulsen. Ud over asylcentrets faste, lønnede medarbejdere er der en meget dynamisk gruppe frivillige på en snes personer, som har gjort et stort stykke arbejde som kontaktfamilier, til lektiehjælp, igangsætning af cykelværksted og kreativt arbejde, fælles fester og meget andet. De har været en stor hjælp for asylcentrets beboere i bestræbelserne for at få kontakt til lokalbefolkningen, siger Thorkild Poulsen. Han regner med, at det genetablerede center med dets mange funktioner vil give en god grobund for at udvikle frivilligt arbejde, og glæder sig til at få kontakt til de frivillige igen.