Skolevæsen

At ændre på skoler er som at fodre hunden med egen hale

At lukke de mindre skoler bringer på ingen måde Thisted op på niveau med Viborg, så Preben Dahlgaard kan føle sig ligeværdig med sine kolleger. Det der er lagt op til nu, kan I simpelt hen ikke være bekendt.

Vi er trygge ved det, som vi i dag kan tilbyde vore børn, og at det er det rigtige for at give dem en god start på livet. Vi er stolte af vores børnecenter og ser slet ingen forbedringer i forslaget, skriver Per Holst Menander, formand for Hundborg Børnecenter. Arkivfoto fra Hundborg Skole: Klaus Madsen

Vi er trygge ved det, som vi i dag kan tilbyde vore børn, og at det er det rigtige for at give dem en god start på livet. Vi er stolte af vores børnecenter og ser slet ingen forbedringer i forslaget, skriver Per Holst Menander, formand for Hundborg Børnecenter. Arkivfoto fra Hundborg Skole: Klaus Madsen

Det er med undren og afmagt, at vi læser, hvad formanden for børne-, familie- og kulturudvalget Preben Dahlgaard har fået presset igennem. Forslaget er helt uacceptabelt og uigennemtænkt. Det eneste, der kan opnås ved at gennemføre det, er, at lukningen af det resterende om få år bliver en formssag. PD startede tidligere ud med bål og brand, men er nu tilsyneladende foreløbigt tilfreds. Tanken er vel, at vi nu bare skal være taknemmelige over at skolerne ikke blev lukket helt. Deri tager han alvorligt fejl. Beregningen, der ligger til grund for ændringen vedr. Hundborg og Vorupør, bygger næsten ene og alene på en besparelse i lærerlønninger. Hvor udsigten til et fagligt løft ligger heri, fatter jeg simpelt hen ikke. Som forslaget ligger nu, fodrer man jo bare hunden med sin egen hale. Hundborg efterlades som et undervisningssted for 0-3 klasse. At 4.-6. klasse skal flyttes, er der absolut ingen faglige argumenter for, og det er udelukkende for at sikre det tvivlsomme økonomiske argument. Forslaget vil jo betyde, at tre-fire lærere isoleres. I et frikvarter vil en lærer skulle være gårdvagt, en skal måske lige ordne kopier eller skal kontakte ledelsen i Sjørring osv. Hvornår skal disse lærer udveksle erfaringer og ideer? Fagligt løft – næppe! Problemet med lange transporttider i busser har været fremført så mange gange, at det grænser til det pinlige. En god start på livet Folk har valgt at bosætte sig i landsbyer som Hundborg og Vorupør med de muligheder og begrænsninger, det giver. Vi har ikke bosat os tæt ved en stor skole eller andre kommunale tilbud. Det er et bevidst valg – og det er vores valg. Vi er trygge ved det, som vi i dag kan tilbyde vores børn, og at det er det rigtige for at give dem en god start på livet. Vi er stolte af vores børnecenter og ser slet ingen forbedringer i forslaget. Hvilke argumenter skal vi som borgere fremføre, for at politikerne endelig kan forstå, at vi ikke ønsker at være brikker i PDs personlige projekt? Alle argumenter fremført under rækken af workshops og bragt i avisen har jo åbenbart ikke gjort noget stort indtryk. Når der skal arbejdes for et løft i fagligheden, som vi alle kan støtte, nytter det altså ikke, at man ikke vil acceptere, at der er nogle givne geografiske vilkår, og at det er mennesker, det i sidste ende handler om. At lukke de mindre skoler bringer på ingen måde Thisted op på niveau med Viborg, så PD kan føle sig ligeværdig med sine kolleger. Det der er lagt op til nu, kan I simpelt hen ikke være bekendt. Nu er det absolut sidste chance for, at politikerne vågner op og indser, hvad det er, der er ved at ske. Der er ingen fortrydelsesret, og har man først svunget øksen, er løbet kørt for de ramte landsbyer.