Frederikshavn

"At" bruges for tit

Det er glædeligt, at politikerne nu begynder at begynder at bekymre sig om den stigende brug af engelske udtryk i Danmark. Og man må håbe, at der gøres noget effektivt for at bremse op. Men der er også mange, der skriver og taler i medierne, som kunne have behov for at få deres danskkundskaber genopfriskede. For eksempel bruges ordet "at" i alt for mange sammenhænge. Der bruges udtryk som "fordi at", "før at", "inden at", "når at" og mange andre tilfælde. Jeg husker at mine, formentlig for længst afdøde, dansklærere indskærpede, at i disse tilfælde er "at" et overflødigt ord, og det mener jeg stadigvæk er tilfældet, selvom sproget naturligvis ændrer sig. Ejgil Hansen Mysundevej 94, Frederikshavn ejgil.h@teliamail.dk