At kunne være sammen

De unge i Blenstrup savner et sted, hvor de må være unge

BLENSTRUP:De unge i Blenstrup vil først og fremmest gerne være sammen med hinanden. Hvad de lige laver sammen, er knap så vigtigt. Men de savner et sted, hvor man har lov at være ung - med hvad det nu indebærer. Det er de helt overordnede budskaber, som landsbyens børn og unge har videregivet gennem den spørgeskemaundersøgelse, som brugerrrådet ved Blenstrup Kultur- og Aktivitetscenter har taget initiativ til. Forleden var der stormøde i Blenstrup Hallen, hvor alle med interesse i de unges fritidsliv kunne være med til at fortolke resultaterne af undersøgelsen. Og selv om sneen føg, deltog der alligevel 50-60 mennesker i arbejdsaftenen, hvor man fordelt i tre næsten lige store grupper, unge, forældre og foreningsrepræsentanter, diskuterede og kom med ideer til en handlingsplan til forbedring af de unges lokale muligheder i fritiden. - Vi har jo det problem både i hallen og på skolen, at vi, der sidder på bygningerne, styrer dem så hårdt, siger skoleinspektør Peter Borup Jacobsen, som har været en af initiativtagerne til projektet. For skal de unge låne et lokale på skolen eller i hallen, så skal der være fuldstændig ryddet op bagefter, og der er også regler for, hvordan de bruger lokalet og for eksempel, hvor meget det må larme. - Som de voksne må vi nok indse, at hvis vi gerne vil have de unge til at tage ansvar, og det vil vi jo gerne, og de vil gerne have det, så kræver det af os, at vi er parat til at give lidt mere slip, siger skolelederen, som synes, at der er kommet mange tankevækkende oplysninger frem under den såkaldte "etiske proces", som hele projektet forløber som, og som Indenrigsministeriets Landdistriktspulje har støttet med 60.000 kr. Ud over manglen på egne lokaler er transport et af de helt store problemer for aldersgruppen mellem 10 og 17 år. Efter 7. klasse skal de gå i skole i Bælum, men hvorfor skal de egentlig de, spørger de unge, når man ikke kan komme til Bælum uden for skoletid og være sammen med sine kammerater der? - Godt spørgsmål, mener også skolelederen i Blenstrup og nævner en af de ideer, der kom på bordet: Kan man egentlig have en "bybus"? Altså kan Blenstrup eventuelt have sin egen bus, så man på skift kan køre de unge hen til nogle andre unge i for eksempel Skørping? I øvrigt har kommunens ungdomsskole så godt som planlagt at lave en klub i Blenstrup for de store børn over 7. klasse. Måske hvor man fra gang til gang beslutter, hvad man vil lave - bare man er sammen.