AT-påbud kan stoppe værested

Udvalg venter på positiv AT-svar om indretning af toilet, før ramme på 50.000 k. bruges

SINDAL:En ny tilbagemelding fra Arbejdstilsynet (AT) kan blive afgørende for om Værestedet Huset får lov til at fortsætte i det nuværende hus i Nørregade 40 eller om socialudvalget skal til at finde et andet sted, hvor de sindslidende i Sindal Kommune kan mødes. - Brugerne er utrolig glade for stedet, og vi vil være ked af, hvis de ikke kan fortsætte der, siger socialudvalgsformand Nanna Andersen (V) efter et udvalgsmøde, hvor en foreløbig tilbagemelding fra AT satte en stopper for, at der her og nu bruges penge på at udbedre mangler i Huset. Udvalget skal give en ny tilbagemelding til AT senest den 1. november. Derfor nøjede udvalget med at afsætte en ramme på 50.000 kroner, der skal bruges, hvis AT godkender udvalgets forslag til velfærdsforanstaltninger for personalet. - Arbejdstilsynet kræver at de skal være i samme bygning, men vi foreslår, at personalet kan gå over på kommunekontoret, Sindallund eller vi finder en helt anden løsning. Hvis vi skal til at lave velfærdsforanstaltninger inde i Huset, taler vi om en investering på flere 100.000 kroner, og så skal vi til at kigge efter noget helt andet , oplyser Nanna Andersen. Efter at AT i juni måned gav fem påbud omkring brugen af Huset har personalet faktisk brugt kommunekontoret til toiletbesøg. BST på besøg De andre fire påbud er allerede enten fulgt eller socialudvalget er parat til at foretage de nødvendige investeringer som følge af påbudet. Således har BST undersøgt indeklimaet i Huset, og BSTs rapport blev også behandlet på mødet. - Jeg vil gerne understrege, at BST-målingerne viser, at der ikke er noget alarmerede, og at Huset ikke er sundhedsskadelig, men der er en risiko for, at der kan komme en udvikling af skimmelsvampe, siger socialudvalgsformanden. Rammen på 50.000 kroner er således blandt andet tænkt som forebyggelse, og beløbet skal dække reparation af ydermur, reparation af vindue i kontor, etablering af ventilation og til at dække omkostninger ved at indrette et rygerum i forgangen. Her skal der også etableres udluftning. Den 1. juli blev værestedets personale tilknyttet sikkerhedsorganisationen på kommunekontoret, og socialudvalget har netop godkendt en arbejdspladsvurdering, som er udarbejdet efter udstedelse af påbudene. 31 brugere Der er i øjeblikket 31 brugere tilknyttet værestedet, og mange af dem kommer der regelmæssigt i åbningstiden, hvilket giver mindre mulighed for uforstyrrede samtaler mellem personale og den enkelte bruger. Socialudvalget går ind for, at der laves telefontid kl. 8.15-9.00, og at samtaler gennemføres i værestedet efter åbningstiden. For nogle måneder siden kom der en evaluering af værestedet, og et udvalgsflertal besluttede at der først skal komme en ny evaluering om halvandet år.

Breaking
Første danske OL-guld i Tokyo
Luk