Lokalpolitik

At rette bager for smed om Thisteds økonomi

BUDGET:Til mine to socialdemokratiske pennevenner, Ove T. Holler og Morten Bach Andersen, vil jeg, da gerne kvittere for at, også I har bemærket at, jeg arbejder for borgernes ve og vel på mange fronter. Det være sig lokalt, regionalt og på landsplan. Tak for det. I fremfører, at det er regeringens skyld, at der bliver skåret i den kommunale service i Thisted. fordi vi er blevet snydt for 60 millioner kroner. Det er ikke korrekt. Det er kommunens egen forenings skyld, nemlig KL (Kommunernes Landsforening), der ikke har lavet en ordentlig aftale, som i tilstrækkelig grad tilgodeser kommuner som bl.a. Thisted. Derfor har jeg også ved flere lejligheder sat spørgsmålstegn ved, om KL er den rigtige forening til at varetage Thisted Kommunes interesser. Vi betaler trods alt over en million om året i kontingent. De 60 millioner er som tidligere sagt dækket ind ved skatteforhøjelser, så det burde være muligt at sammensætte et budget for vores kommune uden serviceforringelser. Det var vi i hvert fald en del politikere, der mente, men som I ved, kom vi i mindretal. Det er rart at læse, at I har fået MF Rasmus Prehn (S) til at tage sagen om de 60 millioner op over for ministeren, men det er at rette bager for smed.