Brovst

At være glad ¿ det er dit eget valg

BROVST:Jammerbugtens Alternative Forening har på Bratskov haft et spændende foredrag med Margrethe Kristensen, Gjøl, der fortalte om sit liv og sine Senzia-kurser. Foredraget havde to temaer. Det ene handlede om, hvordan vi selv vælger vores følelser: at være sur eller glad f.eks. Margrethe Kristensen lovede ikke, at det altid er nemt, men at det er givende, er der ingen tvivl om. At ændre sine følelser til det positive, at se muligheder i stedet for begrænsninger, var elementer i Margrethe Kristensens liv. Det medførte, at hendes liv tog overraskende og gode drejninger. Det muliggjorde, at et job i det offentlige kunne opsiges sidste år, og at hun derefter helt kunne hellige sig sin kursusvirksomhed Senzia, som det længe havde været hendes store ønske at leve af. Denne ændring fører naturligt til det andet tema, der fyldte aftenen, nemlig at sætte sig mål, at sætte sig klare mål. ¿ Undersøgelser viser, at de tre procent, der sætter sig klare mål, både store og små, klarer sig bedst i samfundet og tjener de fleste penge, sagde Margrethe Kristensen og fortalte om sin bog, hvor alle, store som små mål, bliver skrevet ned. Der bliver ofte kikket i bogen, føjet til og vinget af. Men hen over tid er selv de mål, der virkede usandsynlige at nå, da de blev skrevet, blevet indfriet, og dermed vinget af.