At ville det gode - borgmesterens svar på kritik fra Gunhild Bach

ÆLDREPLEJE:Kommunalbestyrelsesmedlem Gunhild Bach ¿ du behøver ikke i et læserbrev her i Nordjyske at så tvivl om, hvad jeg sagde på seneste kommunalbestyrelsesmøde ¿ du var der jo selv. Derfor virker det forkert, at du holder dig til hvad jeg er refereret for i avisen ¿ det er læsernes lod ¿ og vel også mit. Endnu værre bliver det så, når du for læserne begynder at tolke, hvad jeg har sagt. Dermed forsøger du at komme til at fremstå som en forfulgt uskyldighed ¿ hvad ingenlunde er tilfældet ¿ hverken det ene eller det andet. Jeg fremførte jo netop ikke nogle angreb på dig men søgte at besvare de spørgsmål, du havde stillet i god tid før kommunalbestyrelsesmødet ¿ og for en sikkerheds skyld havde offentliggjort før mødet. Mine svar, suppleret af formanden for Socialudvalget Eva Rytter, dokumenterede politiske beslutninger truffet enten i fagudvalget eller i kommunalbestyrelsen, efterfulgt af administrativ opfølgning ¿ og dermed mente jeg den sag var slut. Det værste i dit indlæg er dog dit forsøg på at stå ved håndvasken og på den måde få det til at fremstå som om det er administrationen, der har bestemt serviceniveauet på vore plejecentre. Og dermed kammer dit indlæg jo totalt over ¿ og bliver urimeligt. Gunhild Bach ¿ du har selv været med til at beslutte efter hvilke kriterier plejecentrene i Jammerbugt Kommune skal have ressourcer. Det gjorde vi den 24. maj i kommunalbestyrelsen. Efter disse beslutninger er midlerne nu administrativt blevet tildelt de enkelte centre. Din og min og en i øvrigt enig kommunalbestyrelses beslutning fra maj er hermed blevet effektueret. Sådan er rollefordelingen mellem politikere og administration i en Kommune ¿ også Jammerbugt Kommune. En af flere forskelle på os to er, at du gerne vil fokusere på reduktionernes størrelse, mens jeg gerne vil fokusere på de midler der er til rådighed. For det er de tildelte midler, der kan bruges til at servicere borgerne med. Her har vi jo alle et ønske om at stille så mange midler som muligt til rådighed. Gunhild Bach - du må erkende, at du selv har været med til at træffe beslutningen om den pose penge, som Birkelse Plejecenter og andre plejecentre skal virke for det kommende år. Ligesom jeg også må vedgå, at jeg har været med til at beslutte hvor mange ressourcer min datters skole får til rådighed næste år. Serviceharmonisering er opgaven og betyder jo netop ¿ uanset geografi ¿ ens fremtidige vilkår for plejecentrene, ens vilkår for børnehaverne, ens vilkår for folkeskolerne og så videre. Selvom jeg er overbevist om at vi gerne begge ville have givet lidt bedre vilkår ¿ vi vil jo begge det gode - ja, så sætter kommunens økonomiske formåen nogle grænser, efter min vurdering. For at komme videre og finde løsninger for beboere, pårørende og ansatte på plejecentrene i Aabybro og Birkelse afholdes der et dialogmøde den 14. januar med deltagelse fra Danske Diakonhjem og Jammerbugt Kommune. Så ¿ jo, det er godt nok træls her i de ellers hyggelige og fredelige juledage at skulle opleve en sådan mangel på respekt for vores politiske samarbejde og for vores administration. Det kunne vi godt undvære. Når sandheden skal frem.