Atomkraft ikke løsningen

Hvem har lyst til at bo nabo til et atomkraftværk?

Jeppe Lisdorf skriver (På kanten¿ 4.1.), ¿Når lyset brænder ud¿, at han ser atomkraft som den eneste løsning på fremtidens energiudfordring. Om jeg valgte at bruge Niels Hausgaards udmærkede sang ¿Værket skal ligge på Sjælland eller Fyn¿ eller Jomfru Ane Bands ¿Vi akkumuluerer (plutonium)¿, eller ¿Når lyset brænder ud¿ med Bifrost, så er budskabet det samme. Vejen til helvede er brolagt med atomkraft. De gamle 70¿er-protestsange bakkes nu op af flere seriøse, nye rapporter, der alle beviser, at atomkraft er ikke det gyldne teknofix-svar. Der løser alle problemer i fremtidens energiforsyning . Der er flere uafhængige rapporter, der beviser, at A-kraft skaber flere problemer, end den ¿relativt billige strøm¿ fra A-kraft løser. Jeg deler dog til fulde Jeppe Lisdorf skepsis over for biobrændstoffer. Jeg ser heller ikke brint som en gyldne super teknofix-løsning. Det er utroligt, at vores statsminister fejlagtigt udråber brint til energikilde, ikke energibærer. Kære Fogh, brint eksisterer ikke i ren form i naturen. Alt brint i utopia brintsamfundet skal laves fra enten fra el eller naturgas. Brint bliver aldrig en billig energibærer. Brint er alt for dyr at producere, uanset om der bruges atomkraft kulkraft eller vedvarende energi til at nære elektrolyse-processen. Der tabes for meget energi i denne proces til at gøre det til en realistisk energiløsning - 2008 varsler nye tider. Olienprisen ramte 100 dollar, da børserne åbnede efter årsskiftet. I den nye tid kommer olieprisen til diktere verdenssamfunds vækstpotentiale. Jeg er pessimist, jeg er sikker på, at den oliepris på 100 dollar pr. tønde varsler, at olieproduktionen har toppet globalt. Der er desværre meget, der tyder på, at verden nu befinder sig i skyggesiden af oliealderen. Kun ved at se på peak oil problematikken, kan vi løse CO2-problemet med de rette løsninger. De to problemer hænger sammen. Vi kan ikke løse det ene problem uden at løse det andet problem samtidigt. Svaret for at løse denne ultimative udfordring, for vores civilisation er desværre hårdt arbejde. Der eksisterer ikke gyldne teknofix-løsning, der med et snuptag løser fremtidens komplekse energiudfordring. Det er de mange lange træk med de mange små delløsninger. Hvor energibesparelser og vedvarende energiløsninger og offentlig transport går hånd i hånd. Ved at målrette forbruget intelligent, vil der være nok energi i fremtiden med brug af vedvarende energi. Vi skal kun bruge energi, der hvor det er nødvendigt at bruge energi. Vi skal lære at bruge energien efter lean princippet - lean energy. Der er nu meget debat og polemik om placeringen af de store 150 meter vindmøller rundt om i vort smukke landskab. Alle møller skal naturligvis stilles op med fornuft og omtanke, så de ikke skæmmer landskabet eller genere naboer unødvendigt. Kære Jeppe Lisdorf sætter denne mølle debat ikke din A-kraft debat i rette relief. Hvem har lyst til at bo nabo til et atomkraft værk? ¿Værket skal ligge på Sjælland eller Fyn¿. Din bekymring om nok energi i fremtiden, har kun en løsning. Vi skal lære at bruge vedvarende energi rigtigt. Når vi lærer dette, vil vi opdage, at vi har rigeligt med energi til at drive samfundet uden problemer. Personligt ser jeg en eller flere 150 meter høj vindmøller som en noget mere sympatisk nabo end et A-kraftværk. Lad denne personlige kommentar sætte mølledebatten i relief.