ATP-charmeoffensiv i Nordjylland

Ledelse fortæller om ATPs betydning og forklarer årsagen til negativt årsresultat

AALBORG:Et tab på 7,4 milliarder kroner. Sådan lyder det samlede investeringsresultat for Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) i 2002. Tabet svarer til en forrentning af ATPs formue på minus tre procent. Investeringsresultatet dækker over, at ATPs aktiebeholdning gav et tab på minus 28,9 procent. Men til gengæld gav det samlede obligationsafkast et positivt resultat på 21,0 procent - når finansielle instrumenter medregnes. - Det har været et forfærdeligt år, siger ATPs direktør Lars Rohde, der i samme åndedrag tilføjer, at det kunne være gået meget værre, hvis ikke ATP i løbet af året havde investeret i finansielle instrumenter og reduceret aktiebeholdningen. Den udgjorde 42 procent af porteføljen i starten af 2002, men er nu nede på 15 procent. - Det er med blødende hjerte, vi har solgt aktier. For vi tror, at de på langt sigt giver et bedre afkast end obligationer, siger Lars Rohde, der håber på at kunne udvide aktiebeholdningen i takt med, at reserverne genopbygges efter et par år med negativ forrentning. I disse dage er ATP på sin årlige turne rundt om i landet for at svare på spørgsmål fra medlemmerne og fortælle om ATP-pensionens betydning for den enkelte og samfundet. Sidste stop på dén tur er i morgen i Aalborg. Her vil Lars Rohde sammen med fondsdirektør Bjarne Graven Larsen fortælle nærmere om årets investeringer. Men der vil også blive diskuteret frit pensionsvalg og ATPs betydning som overbygning på folkepensionen. Og så handler møderne ikke mindst om, at ledelsen kommer ud af huset og får en dialog ansigt til ansigt med medlemmerne. - Vi er glade for muligheden for at have den direkte kontakt. Vi får mange impulser og input fra medlemmerne, fortæller Lars Rohde, forud for informationsmødet i Aalborg. ATPs regnskabsresultat blev i 2002 på minus 31,7 milliarder kroner. Ud over de faldende aktiekurser skyldes det, at henlæggelser til fremtidige pensioner udgør 27,8 milliarder kroner. Nye regnskabsprincipper baseret på markedsværdier er årsåg til denne ekstraordinært store henlæggelse. Informationsmødet i Aalborg foregår i Aalborg Kultur & Kongres Center klokken 17. Men allerede klokken 16 vil interesserede kunne få svar på personlige spørgsmål om deres egen pension. En række on-line pc'er vil nemlig være stillet op, så sagsbehandlere fra ATP kan gå ind og svare på individuelle spørgsmål som for eksempel: "Hvad er der indbetalt for mig?" Eller: "Hvor meget kan jeg få i forsikringsdækning ved dødsfald - og hvad er reglerne?"