ATP klarede sig bedre end markedet i første kvartal

ATP klarede sig i første kvartal bedre end marked, trods et regnskabsmæssigt resultat før bonus på minus 0,5 mia. kr. Investeringsafkastet blev opgjort til 0,5 pct. Resultatet af investeringsvirksomhed er opgjort til 1048 mio. kr., mens resultatet af pensionsvirksomhed er opgjort til minus 1556 mio. kr. i første kvartal 2003 mod henholdsvis 1191 mio. kr. og minus 2446 mio. kr. i første kvartal 2002. mia. kr. Beholdningen af obligationer gav et positivt afkast på 3,4 mia. kr. eller 2,3 pct., mens børsnoterede aktier gav et tab på 2,3 mia. kr. eller 2,3 pct. Beholdningen af andre aktiver gav et afkast på 91 mio. kr. eller 0,7 pct. Samlet gav beholdningen af aktier og obligationer et positivt afkast på 0,1 pct., hvilket er 0,8 pct.point bedre end markedet eller "det markedsbaserede målepunkt, som ATP sammenligner sit afkast med". Merafkastet skyldes primært, at ATP har fortsat strategien med at afdække en stor del af sin aktierisiko på beholdningen af vesteuropæiske aktier. Det har delvist beskyttet porteføljen mod kvartalets aktiekursfald. (RB-Børsen: Tlf: 33411148 Fax: 33937450 E-mail: redaktion@rb-borsen.dk)