ATP præciserer pensionsbeløb

NORDJYLLAND:Tallene passer ikke. Sådan har det lydt fra en række læsere efter, at NORDJYSKE i denne uge beskrev en undersøgelse fra ATP, der konkluderer, at seks ud af ti pensionister udelukkende har folkepension samt ATP at leve for. Ifølge undersøgelsen udgør beløbet for den enlige pensionist omkring 12.000 kroner om måneden før skat, men ATP erkender nu, at tallet kan være misvisende. For at nå det niveau, skal man nemlig regne ældrechecken med, som kun gives til pensionister uden formue eller andre indtægter af betydning. Det er denne uformuende pensionist, ATP har taget udgangspunkt i, når de i deres aktuelle nyhedsbrev om de store geografiske forskelle i pensionsindtægterne skriver, at en enlig pensionist, der ikke har anden indtægt end folkepension og ATP har maksimalt omkring 12.000 kroner brutto om måneden. - Beregningen omfatter et grundbeløb på pensionen på cirka 58.000 kroner årligt, et fuldt pensionstillæg på knap 58.500 kroner, 20.000 kroner fra ATP og en let aftrappet ældrechek på 5000 kroner. Altså 141.500 kroner i runde tal på årsplan, fortæller kon-sulent i ATP, Ole Buhl. - Delt med 12 giver det en indtægt på lige knap 11.800 kroner pr. måned, tilføjer han. Ole Buhl uddyber, at en årlig ATP-udbetaling på 20.000 kroner forudsætter, at pensionisten har været fuldt aktiv på arbejdsmarkedet siden ATPs indførsel i 1964. Det vil sige, at han eller hun skal have arbejdet mindst 30 timer om ugen i hele årrækken uden nogen form for afbrydelse. Buhl erkender, at mange mennesker ikke lever op til det kriterium. Tager man ældrecheken ud af pensionsregnestykket, giver folkepension tillagt fuldt pensionstillæg og den maksimale ATP på 20.000 kroner 11.370 kroner til den enlige pensionist og 8775 kroner til den gifte pensionist om måneden, hvor ATPs nyhedsbrev regnede med cirka 12.000 til den enlige og 10.000 kroner til den gifte. Alle beløb før skat. - Vi beklager, at vi ikke i tilstrækkelig grad i ATP’s nyhedsbrev oplyste forudsætningen for vores beregninger, siger Ole Buhl.