EMNER

ATTAC betaler for placering

Græsrodsbevægelsen lægger vægt på at få lokaler i midtbyen

AALBORG:Græsrodsbevægelsen ATTAC lægger vægt på at få lokaler, der ligger i Aalborgs midtby, og det kommer bevægelsen til at betale for. Foreningen ønsker at leje sig ind i lokalefællesskabet Verdenshjørnet i Niels Ebbesensgade. Kommunen vil dog langt fra yde det lokaletilskud på 30.000 kroner om året som foreningen havde søgt om. Folkeoplysningsudvalget har netop godkendt et årligt lokaltilskud på 13.000 kroner om året. - Byrådets kulturudvalg har tidligere kun villet godkende et tilskud på 450 kroner pr. kvadratmeter om året, idet udvalget har skønnet at det er muligt at finde egnede lokaler på det prisniveau. Og vi kan anvise billigere lokaler til ATTAC end i bygningen i Niels Ebbesensgade. Men foreningen har lagt vægt på at få til huse i Verdenshjørnet, der også bl.a. huser butik Papaya, Dansk Flygtningehjælp, foreningen Tinku, Mellemfolkeligt Samvirke, Internationalt Forum og Dansk-Cubansk Forening, oplyser folkeoplysningsudvalgets formand Keld Jensen. Bl.a. har foreningen været tilbudt billigere lokaler hos Vejgaard KFUK på Hadsundvej. ATTAC blev fra nytår berettiget til tilskud fra Aalborg Kommune. Det skete efter grundig overvejelse i folkeoplysningsudvalget. - Det var en diskussion om, hvorvidt det var en lokalt forankret forening ellere mere en regional eller landsdækkende forening. Resultatet blev degang, at der er tale om en lokal forening, og ATTAC i Aalborg er derfor berettiget til tilskud, siger Kjeld Jensen. I Aalborg har ATTAC et halvt hundrede medlemmer, og der er møde ca. en gang om ugen. ATTAC kalder sig en international bevægelse, der arbejder for demokratisk kontrol med finansmarkederne. Bevægelsen går ind for indførelse af en særlig skat på internationale spekulationsgevinster. På bevægelsens dagsorden er også eftergivelse af u-landenes gæld.