Atter bag katederet

HJØRRING:- Hvis jeg skal være lidt fræk, så føler jeg, at jeg holder på toppen. Det siger ungdomskonsulent Dan Toft. Efter to år og ni måneder på posten, søger han nye, men dog velkendte, græsgange. Den 1. august vender han tilbage til lærergerningen på Holmegaardsskolen. Ikke fordi han er brændt ud i jobbet som ungdomskonsulent, men fordi han savner kollegaer, og nu ser han frem til at få en mere daglig kontakt med børn og unge mennesker. Dan Toft har tidligere været ansat på Holmegaardsskolen - her arbejdede han med projektet "Ny Start" og tog sig af børnene i obs-klasserne. Denne gang er det heller ikke udelukkende et almindeligt lærerjob, han skal bestride. Sammen med en kollega skal han udvikle en model, som blandt andet kan bruges til finde ud af, hvordan lærerne takler børn for at opnå en rummelig skole. Her på falderebbet har han svært ved at sige, hvilken forskel han har gjort i jobbet som ungdomskonsulent. - Det er svært at måle, for det svarer jo ikke til at male en væg, men Ungekontakten har helt sikkert gjort en forskel. Det kan jeg jo mærke, når de unge ringer og siger, at de har det godt, har fået arbejde, er ved at stifte familie og har lagt nogle ting bag sig - det er jo herligt, siger Dan Toft. Udover Ungekontakten har han haft en afgørende finger med i spillet om sidste skoledag og været med til at udvikle kommunikation til elever og forældre. Unge uden netværk Selv om Dan Toft ikke plejer at tage arbejdet med hjem til familien, lægger han ikke skjul på, at det er blevet været sværere og sværere problematikker, som han har skullet være med til at løse i den tid, han har været ungdomskonsulent. Især er der nogle situationer, som er sværere end andre. - Det er blandt andet de tilfælde, hvor jeg oplever, at unge mennesker kun har sig selv i tilværelsen - alle andre broer er brændt. Og her handler det meget om at gøre brug af det netværk, de har - uanset hvor spinkelt det er - og så må vi, som fagpersoner, støtte det op, forklarer Dan Toft. Visioner for fremtiden Han er endnu ikke startet på Holmegaardsskolen - men har allerede nogle ideer i støbeskeen. Han vil blandt andet slå et slag for, at børnene får de gode værdier med sig i opvæksten. Det kan ske ved, at forældrene, pædagoger og lærere videregiver værdier og normer til børn og unge. Men han mener også, at den ældre generation kunne blive en vigtig brik her. I Århus har man allerede inddraget den ældre generation på nogle skoler, og den tankegang vil Dan Toft gerne, på sigt, overføre til Hjørring Kommune. - Man kunne gøre det helt konkret ved, at de fysisk var på skolerne - eksempelvis kunne man udlægge en del af plejehjemmene til skolerne. Det vil skabe en anderledes respekt mellem generationerne, det vil sænke støjniveauet, og det vil også sikre en overlevering af historien, siger den visionære mand.