Atter grus i skole- renovering

Ø. BRØNDERSLEV: Der er igen kastet grus i spørgsmålet om renoveringen af Ø. Brønderslev Centralskole. Sagen skulle have været på byrådsmødet på onsdag, men da der er opstået et uventet problem, er sagen udsat. Den skal nu behandles i de politiske gruppe. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) forsikrer dog, at skolerenoveringen kommer på dagsordenen i marts og behandles på byrådsmødet. Der er afsat 8,6 mio. kr. til skolerne. Heraf er syv mio. kr. øremærket til Ø. Brønderslev Centralskole. Problemet er, at der i planen for finansiering af skolerenoveringen ikke er medtaget finansiering af byggeri eller en eventuel kommunegaranti til Østsidehallen.Det er nemlig et ønske at udvide Østsidehallen i forbindelse med skolerenoveringen. Men problemet er, at en kommunegaranti til Østsidehallen er omfattet af Brønderslev Kommunes låneramme, og det går ud over det beløb, kommunen kan optage lån for. Det projekt, der er udarbejdet, forudsætter, at den eksisterende gymnastiksal inddrages, og at skolen for adgang til brug af en ny gymnastiksal.Der er i oversigten ikke medtaget finansiering af byggeri eller eventuelt kommunegaranti til Østsidehallen. Opførelse af en gymnastiksal uden omklædningsfaciliteter vil koste omkring tre mio. kr. Skal der opføres en selvstændig, fritliggende bygning uden brug af Østsidehallens omklædningsrum, vil byggeriet koste ca. fem mio. kr. Fungerende formand for Brønderslev Kommunes børne- og kulturudvalg, Jan Hartmann Hansen (V), beklager, hvis arbejdet med renoveringen af Ø. Brønderslev Centralskole forsinkes. - Det vil være træls, nu, hvor vi er ved at være klar til at gå i gang. Men det kom uventet, at der er problemer omkring finansieringen. Derimod går økonomiudvalget ind for, at der frigives 600.000 kr. til Musikskolen i Torvegade, der skal brandsikres. Byrådet behandler sagen onsdag.