Atter overskud i Orskov

Reparationsværft fortsætter de gode takter

FREDERIKSHAVN:Reparationsværftet Orskov Yard skabte også i andet leveår overskud. Ud af den samlede bruttoomsætning på 92,4 mio. blev driftsresultatet i 2003/2004 på 6,4 mio. kr. Året resultat efter skat blev på 4,5 mio. kr. I det første regnskabsår, der omfattede knap ni driftsmåneder, lød bruttoomsætningen på 74,7 mio. kr. og et resultat på 4,2 mio. kr. efter skat. Oplysninger om selskabets nettoomsætning er af konkurrencemæssige hensyn udeladt. Netop på trods af markedsvilkårene med hård konkurrence indenfor reparation og ombygning af skibe, betragter værftets ledelse resultatet som tilfredsstillende, fremgår det af beretningen til årsregnskabet. Ligeledes har værftet i betragtning af samme konkurrencesituation generelt haft en tilfredsstillende udnyttelse af produktionsfaciliteterne. Af nøgletal fra regnskabet fremgår, at afkastningsgraden er vokset fra 13,0 til 14,6 pct. (13,0), og egenkapitalen, der er øget fra 9,2 til 10 mio. kr., er forrentet med 66,7 pct. Solidtitetsgraden er steget fra 19,3 til 23,1. I det seneste regnskabsår var der i gennemsnit været beskæftiget 183 medarbejdere mod 202 de første ni måneder. Det har ikke været muligt at få en kommentar til regnskabet fra direktør Jeppe Ørskov, der i denne uge er på vinterferie. Men forventningen er et tilfredsstillende resultat også for indeværende regnskabsår, fremgår det af ledelseberetningen.

Forsiden