Atter produktion på Fibertex

AALBORG:Produktionen på Fibertex i Aalborg er atter oppe på fuldt niveau, efter at 250 timelønnede medarbejdere har genoptaget arbejdet. Baggrunden for den overenskomstmæssige arbejdsnedlæggelse var, at ledelsen havde opsagt dele af en lokalaftale. Det fik de ansatte til at nedlægge arbejdet onsdag aften, men et døgn senere genoptog de det altså. Ifølge adm. direktør Knud Wæde Hansen er der ikke aftalt nye møder eller forhandlinger med de ansatte. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra tillidsmand René Larsen. -junk