Atter ro over RTX Telecom

NØRRESUNDBY:Efter en lidt tumultagtig start på 2009 er roen atter faldet over RTX Telecom, et af de relativt få børsnoterede selskaber i Nordjylland. Lige efter nytår forlod formanden, næstformanden og et menigt medlem selskabets bestyrelse i utilfredshed med, at to af virksomhedens grundlæggere, Jens Hansen og Jens Toftgaard Petersen, begge placeret i ledelsen af RTX, via deres bestyrelsesposter havde stoppet en bonus til direktionen. På generalforsamlingen valgtes Mogens Elsberg (ny formand), Jesper Mailind (ny næstformand), Peter Thostrup og Karsten Vandrup som nye medlemmer af bestyrelsen - ud over de tre udtrådt skulle der også findes en afløser for afdøde Jørgen Elbæk - mens Jens Hansen og Jens Toftgaard Petersen begge blev genvalgt. Bestyrelsen består endvidere af de to medarbejdervalgte medlemmer, civilingeniør Jørgen Dalby-Jakobsen og finance controller Else Baldvinsson Larsen. Revisionsselskabet Deloitte Statsautoriseret blev genvalgt som revisor, og grundet virksomhedens negative årsresultat blev det vedtaget, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2007/08.