Atter svømning på skoleskemaet

Tillægsbevilling åbner mulighed for undervisning af 5. klasserne fra august

NØRAGER:Når det nye skoleår indledes i begyndelsen af august, vil de omkring 85 elever i 5. klasse på de tre kommunale skoler atter få svømmeundervisning på skoleskemaet. Det er en realitet, efter at den samlede kommunalbestyrelse efter indstilling fra kultur- og socialudvalget har givet grønt lys for en tillægsbevilling på 102.000 kroner til formålet med virkning for sidste halvår. På samme tid er det besluttet, at der i budgetforslaget for 2006 indarbejdes cirka 110.000 til formålet. Glæde i skolebestyrelse Svømmeundervisningen blev tilbage i skoleåret 2002/2003 indstillet af sparehensyn. Hos Hanne Degn, formand for skolebestyrelsen ved Ravnkilde Skole, er der glæde over ændringen. - Det er heller ikke for tidligt, det sker. Forældre og skolebestyrelsen har nemlig hele tiden presset på for at få ordningen genindført. Derfor er det godt, at politikerne nu har vist viljen til at finde en løsning, erklærer hun tilfreds. Viceskoleinspektør Jørn Lund, Haverslev Skole, er også yderst tilfreds. -I første omgang er det den kommende 6. klasse, der får svømmeundervisning frem til jul, hvorefter det bliver 5. klasse det næste halve år. På den måde får alle vores elever svømmeundervisning, fordi skolen for egen regning frem til årsskiftet arrangerede svømmeundervisning for de nuværende elever i 6. klasse, forklarer Jørn Lund. At skolen allerede nu har besluttet at fortsætte svømmeundervisningen uanset næste års uafklarede budget sker ud fra planlægningsmæssige hensyn, da skoleåret ikke følger budgetåret.