Attraktiv bopælskommune

Lokalpolitik 19. marts 2003 07:00

BRØNDERSLEV: Brønderslev er blevet en attraktiv bopælskommune. På generalforsamlingen i Brønderslev Erhvervs Udvikling i går kunne formanden, Arne M. Jensen, glæde sig over, at kommunen er inde i en god udvikling - bedre end mange andre kommuner. Han sagde, at det spiller ind, at Brønderslev ligger unikt som pendlingsopland til Aalborg. - Det har pendler-mønstret vist allerede tilbage i 1992. Men pendlingsoplande omkring storbyerne er vokset betydeligt. Brønderslev har nogle fortrin frem for nogle af de andre kommuner. Vi har motorvejen lige uden for døren, og vi har toget med timeafgange, der er suppleret med halvtimes afgange i myldretiden. Arne M. Jensen kunne fortælle, at tal viser, at markedsføringen af Brønderslev har været en succes. Mange er flyttet til kommunen, og flere vil komme til med de store udstykninger, der nu er foretaget. - Det er helt klart, at Brønderslev vinder på motorvejen. De nye motorveje får priserne til at eksplodere nord for fjorden. - Samtidig er der store prisfald i de sydlige oplandskommuner til Aalborg. Nabokommuner har ikke set lignende fremgang, og kvadratmeterpriserne på boliger er faldet i flere nabokommuner. - For Brønderslev er det vigtigt at styrke denne trend, da vi har over 50 virksomheder inden for bygge- og anlægssektoren med tilsammen over 560 ansatte. - Der bør satses hårdt på at forstærke denne udvikling. Det drejer sig om at styrke markedsføringen, at have tilstrækkeligt mange udstykninger, at styrke salgsarbejdet omkring disse udstykninger og initiere, at der sættes byggeri i gang. - Vi skal også fortælle, at Brønderslev er et godt pendlerområde for Aalborg og Nørresundby, og at det er her, udviklingen for alvor er sat ind. Brønderslev Erhvervsudvikling satser desuden på udvikling af virksomhederne indefra. - Der er tilført virksomheder i Brønderslev Kommune 15,3 mio. kr. i EU-Mål 2-midler fra 2000 til 2002. Der er ansøgninger for yderligere fire mio. kr. til fire projekter. - Det ene projekt er en udviklingspark i Brønderslev, hvortil der er givet 1.940.000 kr. Det er nødvendigt for dette projekt - som Brønderslev Industrihus er fadder til - at der skaffes yderligere kapital, og Brønderslev Erhvervsudvikling har til dette formål bevilget 100.000 kr. - Udviklingen indefra drejer sig om at give virksomhederne en række tilbud til at udvikle deres virksomheder. Brønderslev Erhvervsudvikling har gennem Vendsyssel Udviklingsråd fået 16 virksomheder til at deltage i programmer, der omfatter IT-udvikling, eksport og en fælles internetportal for en hel branche. Nordjyllands Amt står for eksportprogrammet, og udenrigsministeriet ved Danmarks Eksportråd har givet endnu flere tilbud til virkomhederne om eksporthjælp. Disse tiltage skulle være medvirkende til at skabe øget vækst i vore virksomheder, sagde Arne M. Jensen. Han konstaterede, at der på ét område har været en meget stor succes. Rådet for Agroindustri har udviklet et staldanlæg til gyllebehandling, der har meget store miljømæssige og arbejdsmiljømæssige fortrin. Det er solgt til Staring Maskinfabrik A/S, som nu står over for en større ekspansion. Der skabes flere lokale arbejdspladser, idet der samtidig trækkes på underleverandører.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...