Lokalpolitik

Attraktiv plet i Hobro bebygges

SF'er fra Hobro er som den eneste imod

En af de sidste ledige attraktive pletter i Hobro - et område ved Håndværkerparken - går en fremtid i møde som boligområde, og det glædede Venstremanden Carsten Brandt Andersen sig over, da et flertal i byrådet forleden vedtog lokalplanen. Private ønsker at udstykke et område vest for Søndertoften, nord for Farvervænget og syd for Stoldal. Men netop det forhold, at området er det sidste ubebyggede i Hobro, gav byrådets eneste modstander mod planen, SFs Melanie Simick, yderligere skyts. - Du giver mig endnu et argument, Carsten. Jeg er også imod, fordi det er det sidste ubebyggede område i Hobro, sagde Melanie Simick. Hun mener, det er forkert at byudvikle mere på den vestlige side af Randersvej - byudviklingen bør finde sted på den østlige side al den stund, kommunen i øjeblikket udbygger Bymarkskolen. Hun tænker på de skolebørn, der skal krydse den trafikfarlige Randersvej. Formand for teknisk udvalg, Preben Christensen (S), oplyste, at området for mange år siden blev udlagt til boliger. Man har udvist rettidig omhu ved at imødekomme en privat investor. - Jeg er enig i, at vi skal have trafiksikker vej til skole, men der er jo lysregulering i krydset ved Randersvej, bemærkede han.