Attraktivt?

ARBEJDE:Niels Frederiksen kritiserer mig (9.12.) for at kalde alle kontanthjælpsmodtagere for dovne hunde. Jeg vil gerne starte med at slå fast, at jeg aldrig har brugt det nedsættende udtryk. Jeg er sikker på, at rigtig mange kontanthjælpsmodtagere gør en stor indsats for slippe væk fra den passive forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet. Det høje antal af danskere, der forsørges af staten, vidner dog desværre om, at det økonomiske incitament til at arbejde frem for at være på passiv forsørgelse er for lille i Danmark. Det er derfor, at jeg ønsker at gøre det mere fordelagtigt at gå på arbejde og billigere at leve. Skatten på arbejde skal sættes ned, og afgifterne skal holdes i ro. Fedtafgiften og de mange nye afgifter på sodavand, slik, tobak og alkohol, som Helle Thorning og Co. indfører fra årsskiftet, gør det endnu dyrere at købe ind og vil især ramme dem med de laveste indkomster.