Lokalpolitik

Attrup Havn bliver måske kommunal

Enigt teknisk udvalg bakker op om forhandling med bådelaug

ATTRUP:Aabybro har en på Gjøl. Fjerritslev i Haverslev. Og måske kan Brovst Kommune snart føje navnet Attrup til listen over kommunale havne i den nye Jammerbugtkommune. - Vi har besluttet at mødes med Attrup Bådelaug om en overtagelse af Attrup Havn. Sådan siger formand for teknisk udvalg Leif Madsen (UP), efter at udvalget har givet embedsmænd fra Brovst Kommune grønt lys til at tage første skridt i retning mod at overtage drift og vedligeholdelse af havnen. - Det er et enigt teknisk udvalg, der står bag den beslutning, understreger Leif Madsen. Aftale på vej Attrup Bådelaug - der i dag driver havnen som en selvejende institution - har foreslået, at kommunen overtager Attrup Havn. Hvor mange kroner og øre en sådan overtagelse vil koste eller indbringe kommunen vides ikke: Der findes endnu ingen formuleret aftale eller ansvarsfordeling mellem bådelauget og kommunen. Men i kraft af teknisk udvalgs beslutning har embedsmændene nu fået bemyndigelse "til at tage kontakt med Attrup Bådelaug med henblik på at udarbejde en aftale om fordeling af de fremtidige opgaver og fordeling af udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af havnen." Det betyder, at embedsmænd og bådelaug nu skal udarbejde en aftale i fællesskab, som de senere kan fremlægge for teknisk udvalg. For at kende den totale økonomiske betydning af en kommunal overtagelse af havnen skal en sådan aftale med andre ord først være på plads. Ikke flere penge Kommunen skal ikke betale flere penge end den allerede gør nu, hvis den siger ja tak til at overtage Attrup Havn, mener bestyrelsesmedlem i Attrup Bådelaug, Keld Agesen: - Jeg siger nej til, at kommunen får yderligere udgifter. Kommunen yder allerede et bidrag, og den overtager en god, velholdt havn i fin stand, fortæller Keld Agesen. Bådelauget har foreslået, at "Udlejning skal fortsat kun være til bådelaugets medlemmer og medlemmer af Attrup Borgerforening", efter at kommunen har overtaget havnen. Et krav, der dog ikke er afgørende for, om en aftale kan komme på plads. - Sådan er det nu, men det behøver det ikke nødvendigvis at være. Det har vi faktisk ikke taget stilling til, fortæller bestyrelsesmedlemmet fra Attrup Bådelaug. - Hvis kommunen overtager havnen, vil det frigøre nogle kræfter hos os. Kommunen kan overtage det administrative arbejde, og vi kan bruge mere tid på sejlaktiviteter, juniorklubben og klubhuset, forklarer Keld Agesen. Overtagelsen ligger stadig ude i fremtiden: Hvis teknisk udvalg godkender aftalen, skal økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen derefter godkende aftalen. Og det ser Attrup Bådelaug frem til: - Vores interesse er at ligestille havnen med nabohavnene. For eksempel er både Gjøl Havn og Haverslev Havn kommunale. Og Attrup Havn skal have de samme betingelser som nabohavnene efter kommunesammenlægningen, siger Keld Agesen. Teknisk udvalg holder sit næste møde tirsdag 31. maj.