Retspleje

Auditører afviser torturanklage

Strafferetslig undersøgelse indstillet

KØBENHAVN:Forsvarets Auditørkorps afviser en dansk tolks anklage om at have overværet "tortur og drab" under amerikanske afhøringer i Afghanistan. Vicegeneralauditør Niels Christiansen skriver i en pressemeddelelse, at "tolkens oplysninger om under afhøringer af have overværet mishandling og anden krænkende behandling af tilbageholdte ikke er blevet bekræftet fra hverken amerikansk eller dansk side". - Konklusionen er således, at der ikke er bevismæssigt grundlag for at fortsætte den strafferetlige undersøgelse, hvorfor den er indstillet, skriver Niels Christiansen. Den danske tolk var udlånt til USA's Camp Kandahars Detention Centre fra 17. januar til 8. februar 2002. Selve auditørrapporten er hemmeligstemplet. Forsvarschef Jesper Helsø bad i begyndelsen af juni Forsvarets Auditørkorps undersøge tolkens anklage, som bygger på, hvad han oplevede, da han var udlånt til amerikanerne under krigen i Afghanistan. Her afhørte han blandt andre den nu frigivne danske Guantanamo-fange, Slimane Hadj Abderrahmane. Forsvarchefen bad samtidig auditørerne undersøge de danske styrkers rolle i forbindelse med afhøringen af Slimane Hadj Abderrahmane. Niels Christiansen skriver i sin pressemeddelelse, at tolken oprindelig skulle hjælpe amerikanerne med oversættelser af beslaglagte dokumenter og lignende, men at det "formodes at han i nogle tilfælde også deltog i afhøringer". De amerikanske myndigheder har afhørt relevante amerikanske soldater fra Camp Kandahar, mens auditørkorpset har udspurgt en række vidner herhjemme om, hvad de danske specialstyrker i Afghanistan vidste. Samtidig er tolken - bistået af en advokat - blevet afhørt to gange. - Den danske kontingentchef (i Afghanistan, red.) og en militærlæge, der flere gange har været i lejren, har forklaret, at de ikke fandt tegn på sådanne overgreb, skriver vicegeneralauditøren om tolkens anklage. /ritzau/