Augustoprørets datoer

28. juli: Mineskibet Linz saboteres på Odense stålskibsværft 29.: Arbejderne på værftet i Odense strejker, fordi tyskerne vil sætte bevæbnede vagter på skibet. 4. august: 3500 odenseanere sympatistrejker 5.: Tyskerne giver op og arbejderne i Odense genoptager arbejdet 6.: I Esbjerg saboteres fiskepakhusene det bliver starten på fleres dages uro med strejker, sabotageaktioner og slagsmål i byen. 7. Undtagelsestilstand i Esbjerg 13.: Slagsmål med tyske soldater og overgreb på tyskerpiger i Odense 14.: Autoværkstedet Fehr & Co. saboteres i Odense. Flere uroligheder. 15.: Slagsmål mellem danskere og tyskere i Svendborg 17.: Store uroligheder i Odense – bykommandant Weiss kræver gaderne ryddet. 18.: Generalstrejke i Odense – en demonstrant dræbes af tyske skud, i Aalborg dræbes sabotøren Niels Erik Vangsted. 19.: Fortsat strejke i Odense – mere uro i byen. To tages til fanges og tortureres. 20.: Strejke i Nyborg, I Odense cirkulerer billeder af de to torturerede fanger. 21.: Rigsdagens partier opfordrer befolkningen til at forholde sig i ro. Strejke i Middelfart og stormøde på stadion i Odense. 22. Stormøde på stadion i Odense 23. I Odense afblæses strejken. I Aalborg begraves sabotøren Niels Erik Vangsted. Der opstår stor tumult i byen med tab af menneskeliv. 24. Generalstrejke og blodige sammenstød i Aalborg. Forum i København sprænges i luften. 25. Der indføres undtagelsestilstand i Aalborg. Sabotøren Paul Sørensen dødsdømmes. Uroligheder i Købehavn. 26.: Generalstrejke og uro i Århus. 28.: Tyskerne stiller den danske regering et ultimatum, som afvises 29. Tyskerne angriber den danske hær, der afvæbnes. Statsminister Erik Scavenius orienteres af tyskerne om, at værnemagten nu overtager regeringens beføjelser. Kilde: "Oprør" af Andreas Skov, forlaget Documentas