EMNER

Auken ikke bistat

Der hersker beklagelig forvirring og misforståelse omkring begrebet bisættelse. Både gennem radioens og fjernsynets nyheder bliver vi misinformeret og bildt ind, at den afdøde Svend Auken skulle bisættes mandag 10. august her eller der.

Selv ikke respekterede dagblade som NORDJYSKE Stiftstidende og Kristeligt Dagblad undser sig for at sprede denne misinformation. Det er ærgerligt. At bisætte betyder at hensætte en kiste i et gravkapel. Det er en bisættelse at flytte kisten fra hjemmet, plejehjemmet eller hospitalet til det gravkapel, hvor kisten skal henstå, indtil begravelseshandlingen skal finde sted. Under mit mangeårige hverv som kirkesanger har jeg adskillige gange skullet forestå sådanne bisættelser, som har formet sig som udsyngninger fra afdødes hjem eller fra et plejehjem. Som regel efter de pårørendes ønske er der blevet sunget en salme i hjemmet eller plejehjemmet, og til fods har følget så gået hen til kirkegårdens gravkapel, hvor endnu en salme er blevet sunget, måske ledsaget af skriftlæsning og en fast bøn, mest fadervor. Når udsyngningen er sket fra hjemmet er det nogle gange sket, at naboer og venner har strøet blomster, grønne kviste eller grangrene på vejen hen til kirkens kapel. Hvem der har ansvaret for den fejlagtige misforståelige anvendelse af begrebet bisættelse, tør jeg ikke sige med sikkerhed. Men jeg mistænker bedemændene. Tilsyneladende er det gået ind i deres terminologi, at når der er tale om en begravelse, hvor den afdøde skal brændes, kalder de det en bisættelse, og når den afdøde skal nedsænkes i et gravsted på kirkegården, benævner de det en jordfæstelse, kistebegravelse eller blot en begravelse. Enhver, der har været med til en begravelse som en kirkelig handling, har erfaret, at hvad enten afdøde skal brændes eller kisten skal sænkes ned i et gravsted, så er det det samme kirkelige ritual, der benyttes, og den samme begravelseshandling, der foregår. Forskellen er blot, at når der skal forgå ligbrænding, foretages jordpåkastelsen i kirken. Da Svend Auken var afgået ved døden fandt der selvfølgelig en bisættelse sted. Denne bisættelse har intet med begravelseshandlingen at gøre; den var blot en hensættelse, en ventetid og station undervejs indtil begravelseshandlingen kunne finde sted.