Auken vil farlige sprøjtemidler til livs

Ny forskning viser, at sprøjtemidler kan give for tidlig pubertet og fedme. Ida Auken vil lægge pres på EU.

Auken vil farlige sprøjtemidler til livs

Miljøminister Ida Auken (SF) vil sætte fokus på hormonforstyrrende stoffer og kombinationseffekter i en kommende dansk strategi i EU.

Det sker på baggrund af ny forskning, som dokumenterer langtidseffekter af nogle af de hormonforstyrrende sprøjtemidler.

- Derfor haster det med at få gennemført nogle skrappe EU-kriterier for, hvornår sprøjtemidler er hormonforstyrrende og kan forbydes, siger Ida Auken i en pressemeddelelse.

Allerede i 2008 blev der gennemført skærpede krav til brug af alle sprøjtemidler i væksthuse på baggrund af et forskningsprojekt, der viste, at drengebørn født af gartneriarbejdere havde en øget risiko for effekter på kønsorganerne.

Børnene er nu mellem ni og 11 år og nye oplysninger i et forskningsprojekt, der har kørt siden 90'erne, viser, at børnene af de undersøgte kvindelige gartneriarbejdere har en række problemer med for tidlig pubertet, fedme og påvirkning af hjernen, som kan relateres til deres mødres kontakt med sprøjtemidler under den første del af graviditeten.

EU-Kommissionen skal senest i 2013 komme med kriterier for hormonforstyrrende stoffer, der gør det muligt at regulere sprøjtemidlerne alene på deres hormonforstyrrende effekter.

Miljøministeren har derfor skrevet til kommissæren for sundhed og forbrugere og bedt om at få revurderet de mest problematiske sprøjtemidler, så snart kriterierne for vurdering af hormonforstyrrende stoffer er på plads.

- Det er mit mål, at danskerne skal have den bedst mulige beskyttelse mod skadelige sprøjtemidler. Jeg kommer derfor i efteråret med en ny sprøjtemiddelstrategi, hvor Danmark vil kæmpe for, at EU får den skrappest mulige regulering af sprøjtemidler, siger Ida Auken.

Samtidig viser en anden ny undersøgelse af drægtige rotter, der har været udsat for fem forskellige hormonforstyrrende sprøjtemidler, at kombinationseffekten af meget lave doser kan have markante negative effekter på rotternes unger.

/ritzau/