Auktion aflyst

Bestyrelsen for Gøgsigs Pakhus har aflyst den planlagte auktion på lørdag, fordi der er for få tilmeldte effekter. SINDAL Sund By lukket Sund By Butikken har lukket i dag torsdag på grund af deltagelse i kursus. SINDAL Markedsføring Vendsyssel Udviklingsråd har i august og september en række fokusmøder, hvor det er muligt at høre om iværksætteres praktiske erfaringer med salg og markedsføring. Så hvis man tænker på at starte som iværksætter eller måske er startet, så vil det være en god ide at lytte med, når der 4. september er møde om emnet på Ole Rømersvej 4 i Sindal. MOSBJERG Baptistspejdere leder efter Grogglen Tirsdag 19. august vil baptistspejdere i Mosbjerg lede efter et lille brunt væsen, kaldet Grogglen, som vistnok er set i omegnen af byen. Spejderne håber at børn i børnehave- og 1. klasse vil deltage i jagten, og der er arrangeret en del andre aktiviteter på sportspladsen bag Baptistkirken. Groggl-jagten er en del af en landsdækkende kampagne for at få flere børn til at blive interesseret i at være spejder. STENHØJ Meteorologisk målestation Danmarks Meteorologiske Institut ønsker at anbringe en meteorologisk målestation på ejendommen Knoppenvej 24, og stationen er inklusive vindsensorer 10 meter høj. Hverken amtet eller naboer har haft bemærkninger til ønsket i høringsfase, og heller ikke teknisk udvalg i Sindal Kommune har nogen indvendinger. SINDAL Hold i anlægsudgifter Kommunalbestyrelsen brugte ikke mange sekunder på at godkende seks anlægsregnskaber, der samlet set gav det resultat, at udgifterne blev 73.636 kroner mindre end forventet. Der var heller ikke nogen bemærkninger til en ekstra anlægsbevilling på 350.000 kroner, som allerede er brugt på at reparere en tæret kloakledning mellem Ugilt og Linderum. Teknisk udvalg havde selv anvist hvor pengene kunne tages fra, nemlig fra et overskud på kloakforsyningens driftsbudget. Overskuddet er en følge af øgede indtægter fra vandforbrug og mindre betaling af spildevandsafgift til staten. SINDAL: Afslag på fritagelse Teknisk udvalg har givet afslag til syv erhvervsdrivende eller andre, der er pålagt et erhvervsgrundgebyr. De syv havde søgt om fritagelse for at betale, men udvalget begrunder afslaget med, at andre i lignende situationer som ansøgerne skal betale gebyret. Affaldsselskabet Vendsyssel Vest udsendte ialt 847 girokort til modtagere i Sindal Kommune, og det medførte ca. 300 henvendelse tilbage. Desuden modtog AVV 116 breve. Derefter gav AVV ialt 103 fritagelser, fordi virksomheden enten var ophørt eller havde noget affald til modtagestationen. 26 andre fik afslag på fritagelse.