Autisme Spektrum Forstyrrelse - ASF?

ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Børn med ASF har almindeligvis ikke noget synligt handicap, men ofte oplever forældre alligevel tidligt, at barnets udvikling ikke forløber normalt. Udviklingen hos børn med ASF er præget af kommunikations- og sprogforstyrrelser, samt af stereotypier, ritualer og/eller særinteresser. For at barnet får stillet diagnosen ASF skal følgende punkter være opfyldt: Afvigelser i forestillingsevnen, afvigelser i kommunikationen og afvigelser i det sociale samspil. I dag benytter man ofte ordet autismespektrumsforstyrrelse som en sammenfatning af alle diagnoser inden for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. ASF kan optræde sammen med andre handicaps, sygdomme og udvik lingsforstyrrelser. Det kan ses i forbindelse med mental retardering, epilepsi, sansehandicap, Fragilt X-syndrom, Tourettes Syndrom, tuberøs sclerose, DAMP/ADHD/ADD m.fl. Diagnoser: Aspergers syndrom: blev først internationalt indført som særlig diagnose i 1992. Den afviger fra infantil autisme ved, at der ikke ses generel forsinkelse i den sproglige udvikling. Derimod er der en vis lighed med infantil autisme med hensyn til afvigelser i udvikling af evnen til gensidigt socialt samspil og stereotype adfærdsmønstre. Personer med Aspergers syndrom er normalt begavede. Atypisk autisme: Adskiller sig fra Infantil autisme ved et senere begyndelsestidspunkt og/eller ved at der kun er to af de punkter som er opfyldt. Denne diagnose er tit ledsaget af svær mental retardering. Infantil autisme (klassisk autisme): er den mest fremtrædende form for gennemgribende udviklingsforstyrrelse. For at stille diagnosen skal der være tegn på tre hovedsymptomer inden tre-års alderen. Infantil autisme udgør ca. én promille af en årgang. Personer med infantil autisme er ofte mentalt retarderede i lettere eller sværere grad. GUU (Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Uspecificeret): er en midlertidig diagnose, som betyder, at man stadig undersøger, hvilken gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der er tale om. KILDE: Pjecen "Autisme spektrum forstyrrelser ASF" udgivet af landsforeningen autisme, april 2008