Lokalpolitik

Autismeskole i Thy er en absolut hastesag

De nyvalgte medlemmer af Thisted Byråds børne- og familieudvalg skal på tirsdag drøfte mulighederne for en placering af specialskole.

Det gamle Thisted Byråd tilkendegav, at der skal være en skole i Thy for børn med forstyrrelser i autisme-spektret. Det er planen, at denne specialskole skal sættes i drift 1. august, og derfor må der ikke gå for lang tid, inden politikerne tager en beslutning om den geografiske placering, og hvordan undervisningen skal organiseres. - Det haster lidt med at få truffet en beslutning. Samtidig er forvaltningen godt klar over, at der er et nyt byråd, og at politikerne eventuelt har brug for mere tid, siger forvaltningsdirektør Lars Sloth. Fire skoler i Thisted Kommune har lagt billet ind på opgaven. Det er Hanstholm Skole (Ræhr-afdelingen), Hurup Skole, Snedsted-Skjoldborg Skole og Rolighedsskolen (Østermølle).