Autister skal integreres

Det var hundekoldt i Strasbourg, da vi i denne uge mødtes til årets sidste Europa-Parlaments samling.

Der var som altid en vigtig dagsorden for ugen. Blandt andet skulle vi endeligt vedtage EUs budget, planlægge kommissær høringer, der starter, når vi er tilbage fra juleferie og uddele Sakharov-prisen. JEG HAR DET sidste års tid arbejdet på, at der skulle oprettes en budgetlinje til et pilotprojekt, der skal sigte på, at få autister i arbejde. Inspirationen har jeg fået ved at besøge den danske virksomhed "Specialisterne", der ligger i Ballerup. "Specialisterne" er startet af Torkil Sonne, der selv har en autistisk søn. Ideen med at få EU til at finansiere et pilot-projekt er, at vi skal blive bedre til at integrere autister på arbejdsmarkedet. I stedet for at ekskludere dem, skal vi integrere dem med de særlige evner, som mange af dem besidder. Mange autister er eksempelvis gode til at se sammenhængen i talrækker og komplekse mønstre, og det må vi kunne bruge til noget positivt. Budgetlinjen blev stemt igennem i denne uge. "SAKHAROV-prisen for tankefrihed" er en pris som Europa-Parlamentet uddeler én gang årligt. Prisen blev indført i 1988 og tildeles personligheder eller organisationer, som kæmper for at forsvare menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Europa-Parlamentets Sakharov pris for tankefrihed går i år til den russiske menneskerettighedsorganisation MEMORIAL. Formand Orleg Orlov sagde i en meget bevæget tale, at der er sket fremskridt i Rusland, men de største fremskridt venter forude. Tankegangen fra stalinismens Sovjetunionen er der fortsat. 3.000 tjetjenere er forsvundet og sandsynligvis dræbt. Journalist Anna Politkovskaja blev dræbt på grund af sin efterforskning af menneskerettighedskrænkelserne i Tjetjenien. De skyldige er ikke fundet og retsforfulgt. Rusland har fortsat brug for støtte men også et politisk pres. Hvis ikke der er et politisk pres fra omverdenen, som eks. EU, så fortsætter Rusland bare som om intet er hændt. EU skal forholde sig til Rusland som til andre lande. EFTERSOM DEN længe ventede Lissabon-traktat blev vedtaget i år og trådte i kraft 1. december, skal vi have godkendt de nye kommissærer i januar 2010. Hvert af de 27 medlemslande skal udpege en person, som de mener, vil være eget til posten i EU. Fra dansk side har regeringen peget på Connie Hedegaard. Europa-Parlamentet skal godkende alle 27 kommissærer, og vi har magt til at afvise en kommissær, hvilket for nogle år siden skete for en italiensk kandidat. Inden vi tager stilling til, hvorvidt vi kan godkende en kommissær, bliver de udsat for en række høringer i de forskellige udvalg i Europa-Parlamentet. Jeg er derfor, i samarbejde med min socialdemokratiske gruppe, begyndt at forberede en række kritiske spørgsmål, jeg vil stille i januar. Jeg skal selv være til stede ved flere af høringerne, og vil aktivt stille spørgsmål til høringerne i Beskæftigelsesudvalget og Fiskeriudvalget. Jeg ønsker alle læsere en glædelig jul og et godt nytår! OLE CHRISTENSEN er medlem (S) af Europa-Parlamentet. Bor på Ole Langes Vej 34 i Brovst. Hjemmeside: www.oleeu.dk.

Forsiden