Automat modtager lånebøger

Københavns Hovedbibliotek har dvietselvafleveringsautomat for udlånte bøger - som det andet bibliotek i landet efter Århus. Det er en stor aflastning, eftersom biblioteket daglig modtager 7000 bøger, cd'er mv. tilbage fra lånerne. Automaten har kostet 7,6 mio. kr. og bringer på transportbånd bøgerne ud til i alt 50 fordelingspunkter, alt efter bøgerens kategori. Dens installering betyder, at en del af personalet kan frigøres til andre opgaver og samtidig bliver fri for de ikke helt sjældne arbejdsskader. Som følge af den nye bibliotekslov har bibliotekerne fået mere at bestille, bl.a. er udlånene steget, efter at man nu kan bestille bøger, og cd'er elektronisk. Biblioteket frygter ikke, at lånerne i større omfang end hidtil vil undlade at betale bøder ved for sen aflevering af lånt materiale. I forvejen fører Hovedbiblioteket 5000 inkassosager om året af den grund. /ritzau/