Lokalpolitik

Autonome nazister

HÆRVÆRK:Begrebet autonomi dækker over en form for selvstyre, hvor de autonome mener, de har ret til at handle efter regler, de selv har foreskrevet sig. Hvis der var tale om ansvarsbevidste mennesker, kunne autonomi måske og teoretisk set være forsvarligt og til at leve med. Men når de autonome handler uansvarligt og til skade for andre mennesker og lader hånt om det omgivende samfund, må dette samfund protestere og sætte til rådighed stående forsvarsmekanismer i gang. Det aktuelle tilfælde med totalt afsindige hærværk, som autonome mennesker har præsteret i Hyskenstræde i København, kan selvfølgelig under ingen omstændigheder undskyldes normalt begavede mennesker. At de samme mennesker af kommunen havde fået tilskud til at holde en gadefest, kan da lige så lidt undskyldes de kommunalpolitikere, der bevilgede pengene. Det må betragtes som komplet ansvarsløst, at skatteborgeres penge smides ud til autonome. Det må vel forventes, at netop lokalpolitikerne forud har haft kendskab til disse autonome, som ikke kan tillade sig at holde ”fest” på skatteborgeres regning. En umiddelbar sammenligning ligger lige for, når vi i fjernsynet har set de danske autonomes ødelæggende hærgen. Adolf Hitlers nationalsocialistiske bevægelse må vel siges at være det mest skrækindjagende eksempel på autonomi, verden har set. Nazi-bevægelse, der ud fra egne forstokkede og menneskefjendske regler tromlede alle hidtidige samfundsregler under fode, satte effektivt ind mod alle selvstændigt tænkende mennesker, bevægelser og trossamfund. Fra Hitlers magtovertagelse i 1933 blev robotagtige håndlangere optrænet til at drive hetz mod og ødelægge, hvad de fik besked på at ødelægge. Fordi nazismen specielt havde forset sig på jødedommen og dens proselytter, satte den sig for at udrydde dem. I første omgang blev alle eksisterende jødiske forretninger ødelagt og butiksruder blev overmalet med store pensler ”JUDE”, og ruder blev smadret. Når man ser billeder af autonome nazisters ansvarsløse hærgen mod jødernes butikker i 1930’erne, er det nemt at drage sammenligning med nutidens autonomes hærgen i Hyskenstræde i København. Dersom politiet ikke mener at kunne magte opgaven med at sætte ind mod disse forbryderiske optøjer, der med kommunalt tilskud ødelægger andre menneskers ejendom, må den eneste udvej være at sætte militæret ind mod disse autonome forbryderbander. Naturligvis skal de sættes fast på en eller anden måde; men formodentlig nytter det ikke noget at idømme de autonome egentlig fængselsstraf. Skal deres liv reddes, må de pålægges/idømmes samfundstjeneste i en passende periode, en samfundstjeneste, hvor de under opsyn skal udføre fornuftigt, men trættende kropsarbejde.