EMNER

Autonome?

Af Jette Pors fhv. folketingsmedlem (S), partimedlem, Bastebjerg 45, 2690 Karslunde jettepors@mail.dk MODSTANDERE: Peter Skaarup udtaler i fuld alvor, at alle, der protesterer imod udsendelse af de irakiske asylansøgere, ”spiller og gambler” med andre menneskers skæbne. Det er vist en boomerang af dimensioner mod ham selv, DF og regeringen. Alene indespærring af asylansøgerne i Sandholmlejren i mere end 10 år taler sit eget sprog. Birthe Rønn Hornbech skyder verbalt med skarpt mod, hvad hun kalder ”de autonome”. Tænk engang! Jeg gamle kone på 68 somre har fået prædikatet ”autonom”. Skal jeg le eller græde? Jeg glæder mig over at dele prædikatet med ca. 15.000 andre, der støtter ”Modstandsbevægelsen mod DFs besættelsesmagt”.