Autostol dumper sikkerhedstest

Ny sikkerhedstest dumper autostol, som rykker sig fri af sædet ved kollission og kan give barnet svære skader.

Autostolen Prenatal Orion Fix kan være livsfarlig ved frontal kollission. Foto: FDM/ADAC

Autostolen Prenatal Orion Fix kan være livsfarlig ved frontal kollission. Foto: FDM/ADAC

Standarden for autostoles sikkerhed er generelt høj, viser eftreårets store test foretaget af FDM og den tyske søsterorganisation ADAC. Hvor seks af 30 stole i forårets test faldt i gennem på sikkerheden, og tre andre lå på vippen, går det i den seneste test kun helt galt for en af autostolene. I frontaltesten rykker autostolen PRÈNATAL Orion Fix sig løs af sædet, det er spændt fast til, med det resultat at testdukken ryger frem og rammer forsædet. - Belastningen af testdukken ved frontaltesten er så stor, at havde et barn siddet i autostolen, ville det risikere svære hovedskader som kraniebrud og hjerneskader. FDM kan kun fraråde køb af denne stol, som af samme grund får dumpekarakter, siger FDMs repræsentant i det europæiske samarbejde Søren W. Rasmussen. Den livsfarlige autostol forhandles pt. ikke i Danmark, men da mange i dag køber autostole på nettet, er det ingen sikkerhed for, at autostolen ikke kan ende i en dansk bil. Søren W. Rasmussen hæfter sig ved, at FDM, gennem de 11 år FDM har testet autostole, har registreret en løbende forbedring af både sikkerhed og kvalitet, og at sikkerheden generelt er høj blandt markedets stole. Som noget nyt testes autostole nu også for skadelige stoffer som flammehæmmere, ftalater og andre hormonforstyrrende stoffer. Mens flere af autostolene i forårets test viste sig at indeholde for høje koncentrationer af skadelige stoffer, blev det denne gang kun fundet i to stole begge fra producenten Bebe. Her viste fundet af ftalater i stolenes betræk at overskride de tilladte grænseværdier i forhold til det såkaldte Øko-Tex Standard. Af samme årsag fraråder FDM at købe disse.