Lokalpolitik

Av for Søren

BUDGET 2009: Almindeligvis svarer jeg ikke på kommentarer til indlæg jeg har skrevet, da jeg anerkender at folk har ret til anden mening. Men i Søren Erik Nielsens svar søndag 5. oktober på mit indlæg, er henvendelsen så direkte rettet personligt til mig, at det kræver en respons, ligesom der er udtrykt synspunkter, som jeg finder dybt bekymrende. Mit indlæg til Lokaldebat 1.10, var en generel henvendelse til hele byrådet, uden skelen til parti eller personer. Det var afsendt fra mig som borger i Stenum, og ikke i min funktion som bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet, og er også signeret sådan. For mig er det ikke en betingelse at jeg altid udtrykker en partiholdning, men at jeg bruger min ytringsfrihed som enkelt individ. At Søren Erik Nielsen så blander mit partitilhørsforhold sammen med holdninger jeg udtrykker som enkeltperson, tager jeg ikke så tungt, så det er ikke det, overskriften refererer til. Og ja, jeg er Socialdemokrat og stolt af det, men jeg er også borger i Stenum, og føler et stærkt tilhørsforhold til byen. Når jeg så kalder dette indlæg ”Av for Søren”, så er det fordi jeg mener at Søren Erik Nielsen bryder en grænse for hvordan man agerer som byrådsmedlem, når man er en del af et forlig. En gylden regel, er at man kan lufte uenigheder og forskelle så meget man lyster inden forhandlinger, hvilket jeg har efterlyst hos borgmesteren og hans flertal omkring budget 2009. Afslutter man derimod en forhandling med et forlig, som tilfældet var efter byrådets budgetseminar, så forpligtiger det begge parter. En forpligtigelse som betyder at man er loyal overfor indholdet af forliget, samt at man ikke efterfølgende går ud og lufter alle meningsforskelle undervejs i forhandlingerne, med mindre man er enige herom. Min opfattelse er, at man har været enige om at være loyale overfor hinanden, omkring budgetforhandlingerne i Brønderslev kommune, da jeg har været til orienteringsmøde om budgetforliget, hvor både Michael Klitgaard og Arne M. Jensen, holdt denne loyale tilgang til de forhandlinger der havde været. Er det aftalen mellem forligsparterne, så er det et urimeligt udfald Søren Erik Nielsen har mod Socialdemokratiet, og i særdeleshed Arne M. Jensen, som bedst kan modsvares ved at Venstres byrådsgruppe udtrykker sine holdninger til hvordan man agerer overfor forligsparter. Ellers bliver det at score billige point, på en endnu billigere baggrund. Jeg ved i hvert fald, at hvis jeg handlede på samme måde overfor de aftaleparter jeg møder i min dagligdag, så tror jeg nok, at tilliden til mig som aftalepart ville lide et stort knæk, og at det ville blive ret meget op ad bakke at indgå fremtidige aftaler. Endelig, så behøver man jo som Socialdemokrat, ikke at mene det er et godt budgetforlig for Brønderslev kommune, da det indeholder besparelser og indskrænkninger, uden udvikling og visioner, men erkende at det måske var det mindst onde man kunne blive enige om.