Avancerede it-kurser til vendelboer

Handelsskolens it-erhverv klar med 59 forskellige tilbud til hold på mindst tre

Ungdomsuddannelser 18. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: Erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner i Vendsyssel behøver ikke mere at tage turen ud af landsdelen for at blive uddannet på højt niveau inden for udvikling af it-systemer. Frederikshavn it-erhverv, en nyetableret enhed under Frederikshavn Handelsskole, har netop sendt det første kursuskatalog på gaden. Kataloget rummer i alt 59 forskellige avancerede it-kurser hen over 2002/2003, de første med start i oktober. Kurserne, der tilbydes, er dels inden for web-udvikling, operativsystemer og serverteknologier, systemudvikling og programmering, dels fag inden for de tilsvarende områder i it-administratoruddannelsen. Udviklingschef Poul-Erik Skovsgaard, Frederikshavn it-erhverv, oplyser at nogle af visionerne med den ny enhed foruden at understøtte og inspirere egnens erhvervsliv indenfor it på højt niveau, også er at stimulere og motivere flere af lokalområdets uddannelsessøgende og yngre ledige til at starte på en avanceret it-uddannelse. Det vil bl.a. vil ske via særlige kursusforløb, oplysningsaktiviteter og arrangementer. Dermed vil it-erhverv kunne danne grundlag for, at der igen kan tilbydes videregående uddannelser inden for it til lokalområdets unge, efter at handelsskolen i år mistede datamatikeruddannelsen på grund af for få studerende. It-erhverv tilbyder også specialkurser opbygget efter kundernes behov og it-administrator-uddannelserne i en ny og anderledes form, der bedre end før kan indpasses i virksomhedernes efteruddannelsesplan for den enkelte medarbejder. Som supplement til undervisningen tilbydes desuden konsulentbistand på arbejdspladsen og rådgivning om eventuelle muligheder for finansiel støtte til kompetenceudvikling. De avancerede it-kurser kommer til at arbejde med små hold på 3-8 deltagere, enten i handelsskolens moderne undervisningslokaler eller ude hos kunden selv.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...