Eksplosionsulykker

Avisen: Piloten kæmpede heltemodigt

HJØRRING:Det følgende er uddrag fra Vendsyssel Tidende 26. februar 1959, der om eftermiddagen samme dag som flyulykken skrev om hændelsesforløbet. Derudover også uddrag fra de følgende dages avisartikler om Leif Ardals død og forsøg på rekonstruktion: "Jet forulykket ved Hjørring - nedslag som en bombe. En F84G Thunderjet fra Flyvestation Aalborg styrtede i formiddag kl. 10.08 ned på en mark ved V. Thirup 300 meter uden for Hjørrings bygrænse. Efter øjenvidners beretning kæmpede piloten heltemodigt for at holde den dødsdømte maskine oppe hen over byen og undgå en katastrofe ved nedstyrtning i bebygget område". "Maskinen ramte marken med en så frygtelig kraft, at der blev slået et seks meter dybt hul og 10 meter bredt krater, og nedslaget virkede som en bombe. Eksplosionen hørtes over hele Hjøring, og lufttrykket knuste ruder i proprietær Georg Engels gård, V. Thirup, 150 meter fra nedslagsstedet". "Proprietær Engel opholdt sig på gårdspladsen, da maskinen hvinede lavt hen over hans gård, mindre end en meter over ladens tagrygning. På dette tidspunkt var maskinen i opløsning. Nitter, bolte og andre smådele faldt fra den under flugten og ramte gårdens mure og tag, så det lød som en geværsalve. Flyet nåede lige hen over laden og en dam ved siden af, før den ramte jorden". "Falck fra Hjørring mødte med en brandsprøjte, en ambulance, en kranvogn og en lastbil. Og samtidig kom politiet og begyndte at afspærre nedstyrtningsområdet. 20 minutter efter nedstyrtningen kom 25 soldater fra Skibsbylejren og Jyske Tøjhus, idet styrken overtog bevogtningen af området, indtil militærpoliti fra Aalborg ved middagstid nåede frem". "På Flyvestation Aalborg accepterer man ikke uden videre øjenvidnernes oplysning om, at maskinen eksploderede i luften. Man udtaler, at eksplosioner af denne art så at sige aldrig indtræffer og gør opmærksom på, at F84-jagerne har en langt kraftigere slipstrøm end andre jagertyper, hvorfor denne kan forveksles med røg. "Maskinen kom fra sydøst så lavt hen over Hjørring, at f.eks. arbejderne på godsbanegården troede, den ville falde ned på banens terræn. Den strøg henover Nordre Skole, hvor flere hundrede børn havde frikvarter og så den komme videre hen over Norgesvej kun lidt over hushøjde og ud mod V. Thirups mark. Det ser ud som om, at piloten her har forsøgt at tvinge maskinen opefter".