EMNER

Aviser indleder samarbejde

Østvendsyssel Avis og NORDJYSKE Medier i samarbejde

Østvendsyssel Avis’ afgående redaktør Peter Stig Christensen (th.) og områdechef Michael Astorp, NORDJYSKE Medier A/S.

Østvendsyssel Avis’ afgående redaktør Peter Stig Christensen (th.) og områdechef Michael Astorp, NORDJYSKE Medier A/S.

Østvendsyssel Avis, som er Danmarks 6. ældste ugeavis, har skiftet ejer. Avisen som i daglig tale kaldes ØA er solgt til NORDJYSKE Medier A/S, som fremover står for annoncetegning, administration, trykning og distribution. Sælgeren - Dronninglund Bogtrykkeri A/S - vil fortsat stå for opsætningen af avisen, og når det gælder trykning og distribution er der heller ikke noget nyt, idet NORDJYSKE Medier faktisk har udført denne opgave for Dronninglund Bogtrykkeri A/S i de seneste mange år. Vemodigt men også glædeligt Peter Stig Christensen, som er den tredje redaktør i bladets historie, udtaler: - Det på mange måder vemodigt, men også en meget glædelig situation. Der vil altid være et behov for at få distribueret lokale og regionale nyheder, og der vil altid være et behov for en lokal, trykt meddelelses- og markedsføringsplatform. - Den opgave kan lokalaviserne løse. Når vi ser på udviklingen i antallet af læsere, ligger lokalaviserne da også på et konstant højt niveau, og der er intet som tyder på, at det vil ændre sig. Faktisk er læsertallene på ØA, på trods af internet og tv, nøjagtig de samme i dag, som de var, da jeg kom til Dronninglund i 1994. - At vi alligevel vælger at sælge vores avis, er der flere grunde til. Dels er det blevet sværere at lave en fornuftig økonomi, når man blot producerer og udgiver et enkelt blad, dels vil der fremadrettet være behov for at tilbyde annoncørerne mere komplette løsninger. - Eksempelvis markedsføringskoncepter hvori der indgår radio og/eller tv-eksponering, internet eller måske et regionalt dagblad. - Alt dette kan NORDJYSKE Medier tilbyde. Derfor ser jeg denne handel som en garanti for, at den avis som min oldefar startede for 105 år siden, har mange gode år foran sig, slutter Peter Stig Christensen. Salgsdirektør Jens Bundgaard Poulsen udtaler, at Østvendsyssel Avis er én af de aviser, som man altid har haft et godt øje til, fordi området, er spændende og attraktivt med masser af udvikling. - Vi er rigtig glade for, at vi har fået mulighed for samarbejdet med Østvendsyssel Avis, og vi er samtidig også glade for, at vi kan fortsætte et tæt samarbejde med familien Christensen, der gennem de seneste år bl.a. har produceret Hals Avis for os. For os er det vigtigt, at føre avisen videre i samme ånd som den tidligere ejer har gjort. - Men vi vil også løbende, med de erfaringer vi har fra vore andre lokalaviser tilføre avisen nye vinkler og, ikke mindst, tilbyde annoncørerne en række nye muligheder, slutter salgsdirektøren. Mere aktivitet på Slotsgade 57 Da Dronninglund Bogtrykkeri flyttede trykkeriaktiviteterne til Aalborg forrige efterår, blev der pludselig meget stille i lokalerne på Slotsgade 57, hvor der på daværende tidspunkt var ca. 20 medarbejdere. I dag er der fire medarbejdere, men allerede om få uger, vil der være otte medarbejdere, idet NORDJYSKE Medier opretter to nye stillinger i Dronninglund og Dronninglund Bogtrykkeri samtidig udvider produktionsstaben med yderligere en grafiker på adressen. Dermed kommer der ikke blot nye arbejdspladser til byen, men også fornyet aktivitet i det gamle grafiske hus på Slotsgade. Fremtiden ser dermed både lys og spændende for Østvendsyssel Avis og dens medarbejdere. Den daglige ledelse på avisen vil blive forestået af områdechef Michael Astorp, der kommer fra en tilsvarende stilling i Himmerland og flytter ind på kontoret i Slotsgade omkring 1. februar. Michael Astorp har som områdechef det overordnede ansvar for Østvendsyssel Avis, Hals Avis og Folkebladet Tylstrup og Oplandsavisen. På Oplandsavisen sker der ingen ændring, idet markedschef Per Karred fortsat har den daglige ledelse for Brønderslev-området.