Velgørenhed

Avisindsamling giver pote

God start på containerindsamling af papir

LØGSTØR KOMMUNE: Borgerne i Løgstør Kommune har taget godt imod kommunens nye ordning med indsamling af papir i containere. Det vurderer affaldsselskabet Renovest i Oudrup, der står for tømning af containerne. De frivillige organisationer havde indtil årsskiftet indsamlingen af papir. Containerordningen blev indført fordi der fra staten kræver, at der nu skal indsamles større mængder papir til genbrug. Indførelsen af papircontainere har dog ikke været smertefrit. Således har der været problemer med levering af containere og indsamlingen har også voldt problemer. Men det skulle nu være løst, vurderer affaldsselskabet. - Generelt har husstandene fået placeret containerne korrekt og affaldet er sorteret, så kun papir kommer i containeren, lyder det fra Renovest. Ved hver tømning indsamles der i gennemsnit 15 kg. papir til genanvendelse fra hver husstand, hvilket Renovest karakteriserer som meget flot. Samtidig stiger mængden fortsat. Der er dog nogle husstande som ikke følger vejledninger for sortering og lægger f.eks. dagrenovation, pap og storskrald i containeren. Hos andre er adgangsforholdene til containeren for ringe – f.eks. er der løst underlag, trin eller stor stigning på adgangsvejen. Disse husstande modtager "fejl-sedler" - og er problemerne ikke løst ved næste tømning, ja så vil containeren ikke blive tømt, understreger Renovest. I byområderne tømmes containeren fem gange årligt og i landområderne to eller tre gange.