Sæby

Avisindsamlinger godt på vej til at sætte ny rekord

SÆBY:Spejderes og foreningers avisindsamlinger synes på vej mod ny rekord. Ved indsamlingerne i år er der foreløbig indkommet 361.770 kg genbrugspapir. Det er 20 tons mere, end der blev indsamlet i hele første halvår af 2002. F.eks. kan det nævnes, at containeren opstillet ved Sæby Storkøb sidste år i første kvartal gav 5980 kg. I den samme petriode i år har den givet hele 8680 kg. - Hvis det fortsætter i samme spor, er der gode chancer for, at vi når målet på 55 procent af papir- og pappotentialet i år, oplyser Holger Almholt fra Sæbygaardgruppens kampagnegruppe for avisindsamling. Medvirkende til det gode resultat er opsætningen af permanente containere rundt om, opstillet i samarbejde med det fælleskommunale affaldsselskab AVØ. Endnu en permanent container til brug ved papirindsamling er i øvrigt netop blevet opstillet på hjørnet af Kildemarken og Herman Bangs Vej i Sæby. De øvrige i byen er placeret på p-pladsen ved Munkevang, ved SuperBurgsen, Sæby Storkøb, AVK-Tooling og Børnehaven Brolæggervej. Det betyder, at der nu er opstillet i alt seks permanente containere rundt om i Sæby by. I alt er der opstillet 18 containere i hele kommunen i samarbejde mellem AVØ og de forskellige ungdomsorganisationer, som har tilsyn med containerne og får indtægterne derfra. Indvielse af den nye container blev foretaget af lederen af papirindsamlingerne i Sæby, Preben Mark Nielsen. Det skete ved, at han stoppede et bundt aviser ind gennem lugen. Preben Mark Nielsen siger: - Vi er i Sæbygaardgruppen meget glade for den nye cotainer. Den er helt ny og med et bedre design end de gamle. Således er indkastene både bedre udformet og bedre placeret. - Vi venter os meget af den nye container, som har en god placering på et sted, hvor der allerede findes en glasboble og et affaldstativ. Vi opfordrer borgerne i kvarteret til at tage godt imod den nye container.