Affald

AVØ vil prise

] Affaldsselskab vil sættes fokus på miljø og affaldshåndtering]

FREDERIKSHAVN:Affaldsselskabet AVØ er nu klar til at indstifte en særlig miljøpris i sit dækningsområde - Sæby og Frederikshavn. Målet med AVØ-prisen er at fremme og anerkende særlige initiativer - blandt andet initiativer, der begrænser affaldsmængderne eller forøger genbruget af affald. Endvidere har prisen det formål at skabe opmærksomhed om AVØ’s positive rolle i affaldsbehandlingen. Modtagere af prisen kan være privatpersoner, virksomheder, foreninger, eller andre grupper af mennesker. Kandidaterne til prisen skal indstilles med en begrundelse. Hvis alt falder i hak uddeles prisen allerede i år. SF’eren Paul Rode Andersen, der har sæde i AVØ’s bestyrelse, er meget tilfreds med det nye initiativ. - Det er vand på vores mølle, at vi priser særlige miljømæssig indsats, så der er grund til at kippe med flaget, siger Paul Rode Andersen.]