Lokalpolitik

AVV er klar til billig varme

AVV og varmeværker er klar til aftale, som vil kunne give billig affaldsvarme.

AVV regner med at få tilstrækkelig med affald til at kunne levere billig affaldsvarme til varmeværkerne Bindslev, Sindal og Vrå. Arkivfoto: Henrik Louis

AVV regner med at få tilstrækkelig med affald til at kunne levere billig affaldsvarme til varmeværkerne Bindslev, Sindal og Vrå. Arkivfoto: Henrik Louis

Hvis ejerkommunerne Brønderslev og Hjørring giver grønt lys og folketinget som forventet ændrer i afgiften på biomasse, kan Affaldsselskabet Vendsyssel Vest fra fyringssæsonen 2013-2014 levere billig affaldsvarme til varmeværkerne i Bindslev, Sindal og Vrå. AVV-formand Ole Ørnbøl er svært godt tilfreds efter samtaler med de tre varmeværker. Venter på byråd - De har alle givet forhåndstilkendegivelser om at ville modtage varme fra AVV, så nu venter vi bare på byrådene i Brønderslev og Hjørring og på at lokalplanen sendes i høring, siger Ole Ørnbøl. Hvis der bliver grønt lys hele vejen igennem, skal AVV ikke alene bygge ny 10 tons ovn (den kan brænde 10 tons affald i timen), men også lægge rørledninger til Bindslev, Sindal og Vrå. I alt en samlet investering på godt en halv milliard kroner. AVV begynder til oktober at levere affaldsvarme til Hirtshals, hvortil man har lagt en rørledning. Vil gerne i gang hurtigt På et møde med AVV i september skal planerne forelægges borgmestrene Arne Boelt og Lene Hansen samt udvalgsformændene for Hjørrings og Brønderslevs tekniske udvalg. - Vi vil gerne lynhurtigt i gang og det skulle kunne lade sig gøre, hvis byrådene giver grønt lys. Lokalplanen er nemlig lavet, men den er bare ikke sendt i høring, siger Ole Ørnbøl. Desuden skal Miljøcenter Århus give en miljøgodkendelse. Når alle forudsætninger er opfyldt, vil AVV indgå bindende kontrakter med Bindslev, Sindal og Vrå varmeværker og gå i gang med rørlægning og ekspropriationer samt lave udbudsmateriale til rørleverancerne. AVV skal stå som bygherre, men forsyningsselskaberne skal hjemtage lån og eje rørene. Arbejde til 200 Ole Ørnbøl forventer, at projektet med ny ovn og rørlægning vil give arbejde til 200 mand i to år. Hvis Folketinget som forventet sidst på året fjerner energiafgiften på biomasse - eksempelvis dybstrøelse - bliver det rentabelt at bruge den som brændsel. AVVs syv tons ovn skal dog bygges om for at kunne brænde biomassen. AVV har allerede sendt leverance af biomasse i udbud.