AVV regner ikke baglæns - vi regner fremad

LÆSERBREV

I lørdagsavisen beklikker Ole Ørnbøl os i AVV for at regne baglæns, men det gør vi bestemt ikke. Tværtimod regner vi fremad for at sikre, at der fortsat er et stort og moderne fælleskommunalt affaldsselskab i Vendsyssel, som på en god måde er i stand til at løse de voksende og stadigt mere krævende affalds- og miljøopgaver for landsdelens borgere og virksomheder. Angående den aktuelle debat om forbrændingsanlæggets nye ovnlinie 4 er situationen ganske enkelt denne, at den gamle ovnlinie 2 er mere end 23 år gammel og trænger kraftigt til at blive udskiftet med en ny og topmoderne ovnlinie, som kan lave både strøm og varme. Både AVVs og miljømyndighedernes egne beregninger viser, at der er god økonomi og godt miljø i dette projekt. Hertil kommer, at der i byerne omkring Hjørring er et stort potentielt varmemarked, som med både økonomisk og miljømæssig fordel kan skifte over fra naturgas til affaldsvarme. Højaktuelt i disse "klimatide". Den nye ovnlinie 4 skal have en størrelse, så den kan klare forbrændingsmængderne mindst 20 år frem i tiden. AVV har beregnet, at en kapacitet på ca. 10 tons/time vil være passende, men ingen kender selvfølgelig det helt rigtige tal før om 20 år. Skulle det mod forventning vise sig, at de 10 tons/time er i overkanten, kan man jo altid køre med lidt lavere last og derved forlænge ovnliniens levetid. Størrelsen påvirker endvidere kun anlægsprisen i mindre grad, da der er en masse grundomkostninger, som vil være de samme. Hvis ovnen derimod bygges for lille, kommer vi hurtigt ud i en situation, hvor vi igen skal til at investere meget store beløb på forbrændingsanlægget. Hos AVV håber vi derfor på, at det politiske flertal også vil regne fremad i denne sag.