Lokalpolitik

AVV vil udvide miljøanlæg Rønnovsdal

AVV ønsker mere plads til pladskrævende genbrugsprojekter

HJØRRING:Det kræver meget plads at genbruge visse materialer. Derfor har affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) bedt kommunen om at udarbejde en lokalplan, så miljøanlægget Rønnovsdal på Guldagervej 3001 kan udvides med 2,5 ha syd for det eksisterende anlæg. - Vi skal bruge mere plads til at forarbejde ting til genbrug og til mellemlagring, siger AVV-direktør Poul Berg. Visse materialer skal opsamles - mellemlagres i AVV-sprogbrug - i længere tid, før det kan betale sig at behandle det. Blandt andet glas. AVV får simpelthen en bedre pris, jo flere ton man sender afsted pr. gang, forklarer Poul Berg. Kompostering og lejlighedsvis knusning af bygningsaffald kræver også megen plads. Poul Berg understreger, at man ikke skal bruge den ekstra plads som losseplads - altså til deponering af affald. - Det bruger vi mindre og mindre, siger Poul Berg. AVV har købt arealet syd for Rønnovsdal. Handlen er dog betinget af, at der vedtages lokalplan og opnåes miljøgodkendelse. Udvalget for teknik og miljø har anbefalet, at der udarbejdes lokalplan. Det ekstra areal skal forsynes med en vold, der udadtil afskærmer pladsen. Det nuværende miljøanlæg er på 15 hektar og der sker ingen ændring af aktiviteterne på det eksterende anlæg.