Øster Vrå

Amatørkonkurrence slår rekorden

ØSTERVRÅ: Interessen for at stå på scenen ved amatørkonkurrence i Østervrå Festuge er så stor, at Festudvalget nu ser sig nødsaget til at stoppe for tilmeldinger. Arrangørerne er meget kede af at skulle tage denne beslutning, men det er nødvendigt. Både for at man kan nå at få alle deltagere på scenen, men også fordi brandmyndighederne har sat en grænse for, hvor mange tilskuere der må lukkes ind i Østervrå Hallen. Hvis der stadig er deltagere, som har en forhåbning om at kunne være med i konkurrencen, må de forvente at komme til at stå på en venteliste.